MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Op 18 augustus a.s. gaat het instructieblok klasse 4/5 van start. Aanmelden kan vanaf heden t/m 30 juli. Informatie over instroomeisen en wijze van aanmelden is te vinden op de mededelingborden bij de trap en bij het afschrijfsysteem.