Lid worden

Willem III is één van de oudste en grootste roeiverenigingen van Nederland, gelegen in Amsterdam. De vereniging heeft veel te bieden voor jeugdige en volwassen roeiliefhebbers. Of je nu beginner bent, gevorderd, of op wedstrijdniveau, er is een ruime keus aan boten uit onze zeer uitgebreide vloot. Voor de liefhebbers van het klassieke roeien beschikken we ook over een flink aantal wherry’s en antieke scheehouten boten waarmee zowel op de Amstel, door de grachten, maar ook op internationale evenementen zoals de jaarlijkse Great River Race op de Thames of de Vogalonga in Venetië wordt geroeid.

Goed of nog beter leren roeien verhoogt het plezier en dat vinden we bij Willem III belangrijk. Nieuwe leden kunnen bij ons kiezen uit een breed aanbod in roeiinstructies zowel voor sculls als voor boordroeien. Instructie is inbegrepen in het lidmaatschap. Er zijn vele instructieblokken maar ook open instructielessen. Tijdens de instructies maar ook op de clubavonden kun je als nieuw lid bij Willem III snel andere leden leren kennen om samen te gaan roeien of je bij een roeiploeg aan te sluiten.

Het Willem III gebouwWil je lid worden van Willem III?

Iedere eerste zaterdag van de maand om 12 uur kun je langskomen bij de nieuwe ledenochtend op de sociëteit van Willem III. Daar vertellen we je over de vereniging, de instructiemogelijkheden en je krijgt een rondleiding door het botenhuis en de sociëteit. Je kunt je daarna inschrijven. Mocht je niet in staat zijn om naar de ledenopvang te komen, neem dan contact op met Clien Waardenburg (ledenopvang@willem3.nl, 0622455160).

Ben je nog onder 18 jaar?
Ben je junior (15 tot 18 jaar, je wordt dit jaar nog geen 19 jaar oud)? Stuur dan mailtje naar juniorencoordinator@willem3.nl om een afspraak te maken over een datum om mee te komen doen met een training. Uiteraard hebben wij ook een grote jeugd groep (10 tot 14 jaar)? Stuur daarvoor een mail naar jeugdcoordinator@willem3.nl.

Nieuwe leden

Afhankelijk van je roei-ervaring zijn er verschillende opties:

  • Nieuwe leden met ruime roei-ervaring (criterium: goed C1x kunnen roeien of vergelijkbaar voor boord-roeien) kunnen meteen lid worden. Je moet wel zo snel mogelijk voorroeien om te bepalen welke klasse wordt toegekend. Dat bepaalt in welke boten je mag roeien. Het voorroeien vindt iedere maand plaats. Je kunt je hiervoor aanmelden via de lijst op de deur van de barzaal. De contributie start op het moment dat je het inschrijfformulier instuurt. Als gevorderd lid kun je je opgeven voor de gevorderdeninstructie of meeroeien met de open instructielessen.
  • Nieuwe leden zonder roei-ervaring krijgen in kleine ploegjes instructie van ons. Zo leer je ook meteen andere clubgenoten kennen om samen mee te roeien. Bij aanmelding kom je op de lijst voor de eerstvolgende beginnersinstructie. We starten meerdere keren per jaar een beginnersinstructie en geven doordeweeks bijna iedere dag les aan het begin van de avond. Zodra je door de ledencommissaris bent ingeroosterd voor instructie wordt je definitief lid. Op dat moment gaat ook de contributie in.
  • Nieuwe leden met enige roei-ervaring zullen eveneens instructie moeten volgen om tot minimaal Klasse 3 (zelfstandig kunnen roeien en sturen/aanleggen in een C1 boot) te komen. Ook deze nieuwe leden komen op een instructielijst. Om te bepalen welk niveau je hebt en dus in welke groep je ingedeeld moet worden, moet je voorroeien. De contributie start op het moment dat je het inschrijfformulier instuurt.
  • Aanstaande jeugdleden (10 t/m 14 jaar) wordt aangeraden voor inschrijving eerst contact op te nemen met de jeugdcoördinator Jeanne Stockmann: jeugdcoordinator@willem3.nl  of kijk op de informatiepagina’s van de speciale juniorenwebsite: willempies.onzeploeg.nl.
  • Aanstaande juniorleden (15 t/m 18 jaar) wordt aangeraden voor inschrijving eerst contact op te nemen met de jeugd en juniorencoördinator Willem Stohr: juniorencoordinator@willem3.nl, of kijk op de informatiepagina’s van de speciale juniorenwebsite: www.onzeploeg.nl.

Contributiebedragen en toeslagen 2017 en 2018

Naast de vermelde contributie bedragen worden ook in rekening gebracht een Bouwtoeslag, bijdrage KNRB, het abonnement voor De Landtong en eventueel de huur van een kastje in één van de kleedkamers.

Contributies                                                      2018

Seniorlid                                                                   € 326,-

67-pluslid                                                                 € 277,-

Jong-seniorlid                                                         € 277,-

Juniorlid                                                                   € 277,-

Jeugdlid                                                                    € 277,-

Toeslagen                                                             2018

Bouwtoeslag                                                             € 30,00

Abonnement De Landtong                                    € 21,00

Bijdrage KNRB/ARB jeugd- en juniorleden      € 21,50

Bijdrage KNRB/ARB senior- en 67+-leden       € 38,00

De minimumbijdrage van de donateurs is vastgesteld op 102,00. Dit bedrag omvat ook het abonnement op De Landtong en de bouwtoeslag.

Nieuwe leden betalen naast de contributie en toeslagen éénmalig € 75 entreegeld, in ruil waarvoor ze een voucher ontvangen voor een clubshirt of korting op roeikleding.

Ereleden
Voor de contributiebetaling wordt onderscheid gemaakt tussen ereleden
benoemd voor 1 januari 2017 (in verband met verkregen rechten) en ereleden
benoemd na 1 januari 2017, voor deze leden geldt een basis-contributiebedrag
gelijk aan de helft van het bedrag, dat van toepassing is voor de categorie
waartoe zij behoren.

 

Het Willem III lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar en wordt steeds automatisch met een jaar verlengd. Mocht u onverhoopt het lidmaatschap van r.v. Willem III willen beëindigen dan moet dit voor 1 november 2017 schriftelijk gebeuren, dit kan zowel per post als per mail. In het laatste geval wordt u verzocht de mail te adresseren aan ledenadmin@willem3.nl. Betaling van de contributie, inclusief de toeslagen, vindt plaats per automatische incasso in de laatste week van de maand december van ieder kalenderjaar.

Vangt het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar aan, dan wordt de contributie tijdsevenredig herrekend. Als bijvoorbeeld het lidmaatschap op 10 maart begint, dan wordt 10/12 van de jaarcontributie in rekening gebracht. De betaling van de contributie, inclusief de toeslagen, vindt per automatische incasso plaats in de laatste week van de maand waarin het inschrijfformulier voor het aangaan van het lidmaatschap is ontvangen.

 

Vragen over het lidmaatschap
Voor verdere vragen over het lidmaatschap kun je terecht bij Thea van der Jagt, ledenadmin@willem3.nl

Kleedkamerkastjes
In de kleedkamers van de club zijn kastjes die je met een eigen slotje kunt afsluiten. Handig om je vaste roeispulletjes en shampoo e.d.  in te bewaren en je persoonlijk eigendommen als je aan het roeien bent. De kastjes in de kleedkamer kun je per jaar huren. Dit kan geregeld worden via Thea van der Jagt,  email ledenadmin@willem3.nl.

Een klein kastje kost € 10, een middelgrote kost € 12 en een grote kost € 15 per jaar.

Zowel in de heren- als dameskleedkamer zijn daarnaast een zestal blauwe kastjes die per keer gebruikt kunnen worden.

2018-06-15T02:01:15+00:00
 Posted by at 18:31