Lid worden

Willem III is één van de oudste en grootste roeiverenigingen van Nederland, gelegen in Amsterdam. De vereniging heeft veel te bieden voor jeugdige en volwassen roeiliefhebbers. Of je nu beginner bent, gevorderd, of op wedstrijdniveau, er is een ruime keus aan boten uit onze zeer uitgebreide vloot. Voor de liefhebbers van het klassieke roeien beschikken we ook over een flink aantal wherry’s en antieke scheehouten boten waarmee zowel op de Amstel, door de grachten, maar ook op internationale evenementen zoals de jaarlijkse Great River Race op de Thames of de Vogalonga in Venetië wordt geroeid.

Goed of nog beter leren roeien verhoogt het plezier en dat vinden we bij Willem III belangrijk. Nieuwe leden kunnen bij ons kiezen uit een breed aanbod in roeiinstructies zowel voor sculls als voor boordroeien. Instructie is inbegrepen in het lidmaatschap. Er zijn vele instructieblokken maar ook open instructielessen. Tijdens de instructies maar ook op de clubavonden kun je als nieuw lid bij Willem III snel andere leden leren kennen om samen te gaan roeien of je bij een roeiploeg aan te sluiten.

Het Willem III gebouwLid worden?
Iedere eerste zaterdag van de maand om 12 uur kun je langskomen bij de nieuwe ledenochtend op de sociëteit van Willem III. Daar vertellen we je over de vereniging, de instructiemogelijkheden en je krijgt een rondleiding door het botenhuis en de sociëteit. Je kunt je daarna inschrijven. Mocht je niet in staat zijn om naar de ledenopvang te komen, neem dan contact op met Clien Waardenburg (ledenopvang@willem3.nl, 0622455160).

Onder 18 jaar
Ben je junior? (15 tot 18 jaar, je wordt dit jaar nog geen 19 jaar) Stuur dan mailtje naar juniorencoordinator@willem3.nl. We maken dan een afspraak wanneer je mee kunt doen met een training. Ook kun je meetrainen met de jeugdgroep (10 tot 14 jaar) Stuur dan een mail naar jeugdcoordinator@willem3.nl.

Nieuwe leden
Afhankelijk van je roeiervaring zijn er verschillende opties:

  • Nieuwe leden met ruime roeiervaring (criterium: goed C1x kunnen roeien of vergelijkbaar voor boord-roeien) kunnen meteen lid worden. Je moet wel zo snel mogelijk voorroeien om te bepalen welke klasse wordt toegekend. Dat bepaalt in welke boten je mag roeien. Het voorroeien vindt iedere maand plaats. Je kunt je hiervoor aanmelden via de lijst op de deur van de barzaal. De contributie start op het moment dat je het inschrijfformulier instuurt. Als gevorderd lid kun je je opgeven voor de gevorderdeninstructie of meeroeien met de open instructielessen.
  • Nieuwe leden zonder roeiervaring krijgen in kleine ploegjes instructie van ons. Zo leer je ook meteen andere clubgenoten kennen om samen mee te roeien. Bij aanmelding kom je op de lijst voor de eerstvolgende beginnersinstructie. We starten meerdere keren per jaar een beginnersinstructie en geven doordeweeks bijna iedere dag les aan het begin van de avond. Zodra je door de ledencommissaris bent ingeroosterd voor instructie wordt je definitief lid. Op dat moment gaat ook de contributie in.
  • Nieuwe leden met enige roeiervaring zullen eveneens instructie moeten volgen om tot minimaal Klasse 3 (zelfstandig kunnen roeien en sturen/aanleggen in een C1 boot) te komen. Ook deze nieuwe leden komen op een instructielijst. Om te bepalen welk niveau je hebt en dus in welke groep je ingedeeld moet worden, moet je voorroeien. De contributie start op het moment dat je het inschrijfformulier instuurt.
  • Aanstaande jeugdleden (10 t/m 14 jaar) wordt aangeraden voor inschrijving eerst contact op te nemen met de jeugdcoördinator Sybren Visser: jeugdcoordinator@willem3.nl.
  • Aanstaande juniorleden (15 t/m 18 jaar) wordt aangeraden voor inschrijving eerst contact op te nemen met de jeugd en juniorencoördinator Luka van der Zwan: juniorencoordinator@willem3.nl.

Contributiebijdragen en toeslagen 2020 en 2021
Naast de vermelde contributiebijdragen, brengen we ook een bouwtoeslag, bijdrage aan de KNRB, abonnementskosten van ons clubblad De Landtong en eventuele huur van een kleedkamerkastje in rekening.

Contributies 2020 2021
Seniorlid € 341 € 347
67-pluslid € 290 € 295
Jong-seniorlid € 290 € 295
Juniorlid € 290 € 295
Jeugdlid € 290 € 295

 

Toeslagen 2020 2021
Bouwtoeslag € 30 € 30
Abonnement De Landtong € 24 € 24
Bijdrage KNRB/ARB (jeugd- en juniorleden) € 23 € 24
Bijdrage KNRB/ARB (senior- en 67+ leden) € 40 € 41

 

Naast de contributie en toeslagen betalen nieuwe leden éénmalig € 80 entreegeld, in ruil waarvoor ze een voucher ontvangen voor een clubshirt of korting op roeikleding.

De minimumbijdrage van de donateurs is vastgesteld op € 109. Dat is inclusief de abonnementskosten van ons clubblad De Landtong en de bouwtoeslag.

De contributie over 2021 zal eind januari 2021 geïnd worden.

Ereleden
Ereleden die benoemd zijn voor 1 januari 2017, betalen minimaal de KNRB-bijdrage, de bouwtoeslag, de abonnementskosten van de Landtong en eventuele kasthuur. Leden die na 1 januari 2017 erelid zijn geworden, betalen de helft van de contributie inclusief alle toeslagen. Dus 50% van of het senioren- of 67+-tarief.

Het lidmaatschap
Het Willem III lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar en wordt steeds automatisch met een jaar verlengd. Mocht je onverhoopt je lidmaatschap willen beëindigen, dan moet je dit uiterlijk vóór 1 november voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar schriftelijk opzeggen. Dit kan per post of per mail via ledenadmin@willem3.nl.
In de laatste week van de maand januari van ieder kalenderjaar, wordt de jaarcontributie inclusief de toeslagen, per automatische incasso geïncasseerd.

Vangt het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar aan, dan wordt de contributie tijdsevenredig herrekend. Als bijvoorbeeld het lidmaatschap op 1 maart start, wordt 10/12 van de jaarcontributie in rekening gebracht. De betaling van de contributie, inclusief de toeslagen, vindt dan per automatische incasso plaats in de laatste week van de maand, waarin het inschrijfformulier voor het aangaan van het lidmaatschap is ontvangen.

Vragen over het lidmaatschap
Voor verdere vragen over het lidmaatschap kun je terecht bij Thea van der Jagt, ledenadmin@willem3.nl

Kleedkamer-kastjes
In de kleedkamers van de vereniging zijn kastjes die je met een eigen slotje kunt afsluiten. Handig om je persoonlijk eigendommen in te bewaren als je aan het roeien bent. Deze kastjes worden per jaar verhuurd. Meer informatie kun je opvragen bij Thea van der Jagt, via ledenadmin@willem3.nl.

Een klein kastje kost € 10, een middelgrote kost € 12 en een grote kost € 15 per jaar.
Zowel in de heren- als dameskleedkamer zijn ook een zestal blauwe kastjes beschikbaar die vrij gebruikt kunnen worden.