Willem III en Historie

Waar Amsterdam ophoudt en de bebouwde Amsteloevers overgaan in een rustieke rivier begint Willem III. Komende uit de stad, vlak na de Utrechtse brug aan de linkeroever is Willem III gevestigd als laatste roeivereniging langs de Amstel, aan de Jan Vroegopsingel.

Willem III is een bloeiende vereniging met een eigen karakter. Alles draait in de eerste plaats om roeien. Een goed onderhouden en grote vloot van meer dan honderd boten, wedstrijdroeiers die (inter)nationaal blikken trekken, de Willem III wedstrijden, vele toertochten, enthousiaste instructeurs en coaches, vele vrijwilligers en natuurlijk honderden leden die met plezier roeien. We hebben een eigen opleiding voor jeugd en voor beginnende of meer ervaren volwassen roeiers. Vele van onze jeugdroeiers stromen later door naar één van de Amsterdamse studentenroeiverenigingen (zoals onze buren Skøll en het naast de Berlagebrug gelegen Nereus) en keren als senior na hun studietijd weer terug.

Willem III heeft een unieke eigen haven met rustig water en meerdere vlotten die aankomst en vertrek makkelijk maken. Bij al dat roeien hoort ook gezelligheid. Onze sociëteit met zijn hoge ramen en balkon over de gehele lengte kijkt uit over onze haven en de groene oevers van de Amstel. In  dit Willem III-‘Grand Café’ kunnen de geleverde prestaties worden nabesproken onder het genot van een kopje koffie of thee met heerlijke appeltaart, of iets sterkers. Het hele jaar door houden we op de woensdag clubavond en kan er voor een schappelijke prijs een maaltijd uit eigen keuken worden gegeten. In het voorjaar en ’s zomers hebben we op ook de vrijdagavond een clubavond met avondeten. Nieuwe leden maken op de clubavonden en op de instructielessen al snel kennis met andere leden waardoor samenroeien of het starten van een eigen roeiploeg makkelijk wordt gemaakt. Daarnaast organiseert Willem III evenementen zoals de OWEE (onderlinge clubwedstrijden), het Willem III feest, Sinterklaas en het Kerstdiner.

Willem III is een vereniging van vrijwilligers. Onze leden runnen de bar en de keuken en daarmee houden we de sociëteitskosten laag, onze leden organiseren de toertochten en de instructie wordt door ervaren (wedstrijd)roeiers gegeven.

Geschiedenis van Willem III

Willem III is een moderne, maar ook oude ‘vereeniging’. De Roeivereeniging Willem III werd op 22 augustus 1882 opgericht door een vijftal vrienden: de 15-jarige Arent Daniel Meyjes, zijn twee jaar jongere broer Gottfried en de broeders Egbert, Fije en Kees Bok. Deze jongens waren te jong om lid te worden van een bestaande roeivereniging en besloten daarom samen een eigen vereniging op te richten. De eerste thuisbasis werd de scheepstimmerwerf ‘De Gouden Leeuw’ van de vader van de broers Meyjes in de Kleine Kattenburgerstaat te Amsterdam. De vloot bestond uit één vierriemssloep (in bruikleen), de contributie was 5 – 10 guldencent per week en de jaarbegroting 25 gulden. Bij de vernoeming van de vereniging naar de toenmalige koning Willem III hadden de jongens zich niet gerealiseerd dat hiervoor toestemming nodig was van de monarch. In 1885 werd deze alsnog aangevraagd en op 18 december 1886 door Zijne Majesteit gegeven.

In de volgende jaren groeiden de vereniging en de vloot, waardoor de loods te klein werd. Aan de Hoogte Kadijk werd een grotere loods betrokken, die ook al snel te klein werd, en in 1890 werd een drijvend botenhuis in gebruik genomen in het Oosterdok (tegenover het huidige Scheepvaartmuseum). In 1896 werd het botenhuis versleept naar de Amstel tussen de Govert Flinckstraat en de Stadhouderskade, en in 1898 alweer verplaatst naar een locatie ter hoogte van het Amstelkanaal. Bij het tienjarig bestaan in 1892 had Willem III ongeveer 35 leden en 60 donateurs. Rond de eeuwwisseling was de vereniging gegroeid tot ongeveer 80 leden en 77 donateurs. De vloot bestond toen uit acht boten. Vanaf 1906 werden ook vrouwen toegelaten tot de vereniging.

Om de gestage groei op te vangen werd in 1899 een tweede drijvend botenhuis in gebruik genomen. Beide botenhuizen waren een ‘wankel’ bezit. Tijdens een stormnacht in 1903 zonk een van de huizen en werd weer opgetakeld, en in 1907 sloeg het andere botenhuis op drift tijdens een storm. Daarom werd begonnen met de realisatie van een vast gebouw aan de Amstel, tegenover de Trompenburgstraat, dat in 1909 in gebruik werd genomen.

Net voor de Tweede Wereldoorlog bereikte het ledenaantal een dieptepunt: 251, in januari 1940. Eind 1943 werd verordend dat alle clubhuizen aan de Amstel moesten worden afgebroken. Bijna de gehele vloot werd verplaatst naar een leegstaande wasserij in Nigtevecht. De leden bleven bij elkaar komen in een zaaltje aan de Ceintuurbaan. In de jaren na de oorlog groeide het aantal leden zo snel dat – bij 500 leden – een ledenstop werd ingesteld.

Willem III verhuisde naar het gebouwtje van de voormalige Deutscher Turn-und Ruderverein, berekend op 80 leden, dat ook met RIC moest worden gedeeld. Het ruimteprobleem was nijpend en op de algemene ledenvergadering van 1947 werd besloten op de huidige locatie een nieuw clubhuis te bouwen. In 1953 werd met de bouw begonnen en op 19 juni 1954 werd het gebouw feestelijk geopend, en kon de Willem III-vloot ‘thuiskomen’. Het gebouw is in 1996 uitgebreid door vergroting van de wherryloods. De grote toevloed van leden en van nieuwe boten maakte dat we eind 2013 zijn begonnen met uitbreiding van de loodsen en modernisering van het gebouw waarbij we het ook nog geschikter maken voor gebruik van mindervaliden.

  • In 2012 vierde Willem III zijn 130-jarig bestaan. Willem III is een vereniging voor iedereen van jong tot oud. Er is jeugd, er zijn junioren, senioren en veteranen, er is mogelijkheid tot wedstrijdroeien, maar ook voor recreatie-roeien en het roeien van toertochten biedt Willem III uitgebreide mogelijkheden. Willem III beschikt over één van de grootste vloten van Nederland. Voor zowel beginners als wedstrijdroeiers is er volop keuze in alle boottypen voor scullen en boordroeien.

Willem III heeft een uitgebreide ergometerruimte, zodat je ook in de winter en bij slecht weer je conditie op peil kan houden. In de winter worden bovendien outdoor- en indoor-activiteiten georganiseerd, onder begeleiding van instructeurs.

Voor wedstrijdroeiers bestaat er gelegenheid op de Bosbaan te trainen waar we een eigen plek in een van de loodsen, met eigen wedstrijdboten hebben.