Voga Longa

Vanuit de Hoop zal een kleine groep dit jaar naar de Voga Longa gaan. Dit is een prachtige tocht in roeiboten door Venetië. op zondag 20 mei 2018.  In verband met gezamenlijk boten vervoer vraagt men of er ook leden van andere Amsterdamse verenigingen plannen in die richting hebben.  Mocht dat het geval zijn dan is het telefoonnummer 06 28901256. Binnen Willem III zijn er diverse ploegen met ervaring met de Voga Longa. Het bestuur kan je  in contact brengen met deze mensen. Mail daarvoor naar matcom@willem3.nl