MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Over De Landtong

Willem III heeft een prachtig vormgegeven eigen clubblad, waarin naast verhalen over evenementen en wedstrijden ook mooie artikelen staan over de rijke historie van de vereniging en tal van andere onderwerpen.

Hieronder vindt u de laatste editie, andere edities vindt u in het Archief

 

De Landtong verschijnt zes maal per jaar. Kopij kan worden ingezonden via redactie@willem3.nl, of bezorgd in de brievenbus ‘Bestuur’ bij de bestuurskamer.

Redactie 2020

Carla Peddemors, Charlotte van Duijl (eindredactie), Florrie van der Kamp, Ellen Spanjaard (grafisch ontwerp), Wouter Verster en Helena van Gelder (hoofdredacteur).

Planning 2020

Nummer Deadline Verschijnt
#1 Feb 12 feb Week 11
#2 Apr 8 apr Week 18
#3 Jun 10 jun Week 27
#4 Aug 12 aug Week 36
#5 Okt 2 okt Week 43
#6 Dec 25 nov Week 51