MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Over De Landtong

Willem III heeft een prachtig vormgegeven eigen clubblad, waarin naast verhalen over evenementen en wedstrijden ook mooie artikelen staan over de rijke historie van de vereniging en tal van andere onderwerpen.

Hieronder vindt u de laatste editie, andere edities vindt u in het Archief

 

De Landtong verschijnt zes maal per jaar. Kopij kan worden ingezonden via redactie@willem3.nl, of bezorgd in de brievenbus ‘Bestuur’ bij de bestuurskamer.

Redactie 2021

Carla Peddemors, Charlotte van Duijl, Angelique Verbruggen (eindredactie), Florrie van der Kamp, Ellen Spanjaard (grafisch ontwerp)en Helena van Gelder (hoofdredacteur).

Planning 2021

Nummer Deadline Verschijnt
#1 Feb 12 feb Week 11
#2 Apr 7 apr Week 18
#3 Jun 9 jun Week 28
#4 Aug 11 aug Week 37
#5 Okt 6 okt Week 43
#6 Dec 1 dec Week 51