MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

De Commissie Boek is begonnen met de voorbereiding van het zesde deel in de serie ‘Geschiedenis van Willem III in woord en beeld’. Het gaat om de periode 1982 – 2007. Een aanzienlijk aantal van jullie is daarbij geweest: de redactie laat zich graag inspireren door jullie ervaringen uit deze periode.

Natuurlijk gaan we schrijven over het wedstrijdroeien en het clubleven, maar we willen ook graag een beeld krijgen van hoe de tijdgeest en de maatschappelijke ontwikkelingen van invloed waren op Willem III. Denk bijvoorbeeld aan de snelle technologische ontwikkelingen in deze tijd: van de aanschaf van de allereerste ergometer en videorecorder tot het digitaliseren op diverse fronten. Heb je daar bijzondere ervaringen mee? We hadden Paarse kabinetten die overal ’marktwerking’ op loslieten, had dat invloed op het roeien en de club? Gevolg van een maatschappelijke ontwikkeling is bijvoorbeeld het feit dat de term ‘Huisvrouwenroeien’ veranderde in ‘Midweekroeien’. De internationale Gay Games werden in 1998 voor het eerst in Nederland gehouden, met ook voor het eerst roeien in het programma en Willem III speelde daar een actieve rol bij. De AMVR werd onderdeel van onze club. En zo zijn er vast nog veel meer zaken te benoemen die iets laten zien van ‘de tijdgeest’.

Laat van je horen, al is het een losse gedachte, een anekdote, een vraag, een foto. Als je geen zin hebt het op te schrijven, dan kan het natuurlijk ook mondeling.

Mail of bel met

Florrie van der Kamp
Coördinator redactie Boek Willem III
florrievdk@planet.nl
M: 0644298003

Het vijfde deel over de jaren 1957-1982 wordt op deze dag aangeboden rond 16.00 in het
clubhuis, inclusief een directe online verbinding met Amerika voor een bijzonder lid van
Willem III ! Daarna zullen een DJ en een avondmaal het 140-jarig bestaan opluisteren.

Alle delen over de jaren 1882-1982 zijn rijkelijk geïllustreerd met veelal uniek
beeldmateriaal, anekdotes, verhalen en documenten.

Zie voor meer informatie de website: Boek historie Willem III

Op weg naar het 100-jarig bestaan.
In dit nieuwste deel over de geschiedenis van Roeivereeniging Willem III gaat de club vanaf
1957 op weg naar het 100-jarig jubileum in 1982. Een pad van een kwart eeuw tegen de
achtergrond van een opeenvolging van grote maatschappelijke veranderingen. Veranderingen
die ook het leven aan de Jan Vroegopsingel 8-10 niet onberoerd laten.

Waar gaat het zoal over bij al die veranderingen in de jaren 60 en 70? De naoorlogse
wederopbouw is voltooid en in de steeds welvarender Nederlandse huishoudens doen
koelkast, wasmachine en auto hun intrede. Het straatbeeld wordt gedomineerd door meisjes in
minirok en jongens in spijkerpak en, in navolging van The Beatles, met lange haren. Maar het
broeit en gist ook in de samenleving, waarbij sommige ontwikkelingen niet aan Willem III
voorbij gaan. Het zijn belangrijke thema’s die ook hun plaats vinden in het boek.

Levende herinneringen
Voor de beschrijving van deze kwart eeuw van de vereniging is weer de thematische aanpak
gekozen die in het vorige deel 1932-1957 zo succesvol is gebleken. Onder andere het
verenigingsleven, het wedstrijdroeien, het materiaal, het vrouwenroeien, het toerroeien, de
roeiinstructie, het bestuur, het jeugdroeien, en niet te vergeten het 100-jarig jubileum in 1982
komen uitvoerig aan bod.

Veel van de in deze hoofdstukken genoemde ontwikkelingen zijn als levende herinneringen
opgetekend uit de mond van leden, die de beschreven periode hebben meegemaakt.

De thema’s die nu aan bod komen staan dan ook voor het DNA van Willem III. De redactie
van deze historische uitgave bestaat uit maar liefst zestien leden, en is daarmee zonder twijfel
de grootste commissie die Willem III ooit heeft gekend. Die omvang mag worden gezien als
een bewijs voor de breed gevoelde wens om de historie van de Roeivereniging Willem III
levend te houden en daardoor in de toekomst en naar 2032 en verder te kijken.

Kortom, gaat dat boek lezen!
Prijs per deel: € 25.00. De delen I-V zijn voor € 95.00 verkrijgbaar. In de sociëteit liggen
exemplaren ter inzage. Bestelling bij: e-mail: boek@willem3.nl

Dinsdag 16 februari 2021 is het nieuwe boek – deel 4 – over de geschiedenis van Willem III coronaproof afgeleverd!

Als u op dit moment niet kunt roeien vanwege de coronamaatregelen of kruiend ijs, dan kunt u uw roeihart ophalen door te lezen over hoe het er op Willem III aan toeging in de dertiger- veertiger- en vijftiger jaren van de vorige eeuw: Grootse feesten, toenemende wedstrijdsuccessen, maar ook politieke spanningen, angstige bezettingstijd en armoede. Een bewogen periode.

U kunt het boek bestellen door een bericht te sturen naar

boek@willem3.nl en/of 06-24505432 van Ber van der Veen.

U kunt een afspraak maken met Ber wanneer u het op kan halen op Willem III,

maar als dat niet mogelijk is kan binnen Amsterdam het boek zelfs aan huis bezorgd worden!
Prijs van het boek is € 25.-
Ook de eerste drie delen van de Willem III-geschiedenis zijn nog voorradig.

foto prre*

Als u alle vier de delen tegelijk bestelt, geldt de voordeelprijs van € 75.-