MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

De derde Regiowedstrijd van 2024 wordt georganiseerd door Poseidon en vindt plaats op zaterdag 15 juni.

Ontvangst vanaf 13.00 uur
Wedstrijden van 14.00 tot 16.00 uur
Daarna bekendmaking winnaars en borrel!

De wedstrijden zijn bedoeld voor roeiers vanaf klasse 1 die laagdrempelig willen beginnen aan wedstrijdroeien.

Doe je ook mee? Aanmelden voor Willem 3 teams (uiterlijk 7 juni) op regioroeien@willem3.nl.

Meedoen aan de Regiowedstrijden betekent:
1. Veel roeiplezier samen met je team bij het trainen en bij de wedstrijd
2. In competitie roeien, je krachten meten met gelijken
3. Een Finale wedstrijd op de Bosbaan

• Het is vooral heel erg leuk en gezellig!
• Vorm een team: dames, heren of mix.
• Er wordt geroeid in gestuurde C2x, C4x en 4x boten.
• Kijk ook op: https://www.regioroeien.nl/regioamsterdam

Heb je vragen, of kunnen we ergens mee helpen? Vraag het ons op regioroeien@willem3.nl.

W3 Regiogroep: Catherine, Els, Maaike, Marina, Minko en Tanja

*-*-*

The third Regional Competition of 2024 is organized by Poseidon and will take place on Saturday, June 15th.

Reception from 1 pm
Matches from 2:00 PM to 4:00 PM
Then announcement of winners and drinks!

The competitions are intended for rowers from class 1 who want to start competitive rowing in an accessible way.

Will you join us? Register (no later than June 7) for Willem 3 teams at regioroeien@willem3.nl.

Participating in the Regional Competitions means:
1. Have fun rowing with your team during training and competitions
2. Rowing in competition, testing your strength against peers
3. A Final match on the Bosbaan

• Above all, it is very fun and enjoyable!
• Form a team: women, men or mix.
• Rowing takes place in steered C2x, C4x and 4x boats.
• Check also: https://www.regioroeien.nl/regioamsterdam

Do you have any questions, or can we help you with anything at this time? Feel free to ask at regioroeien@willem3.nl.

W3 Regional group: Catherine, Els, Maaike, Marina, Minko and Tanja