MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Op zondag 26 mei 2024 organiseert de Toercommissie de W3 Lentetocht.
De route gaat vanaf Willem 3 eerst een stuk door Amsterdam. Daarna roeien we over ‘ruim water’: de Sloterplas en de Nieuwemeer. Via Amsterdam Zuid komen we weer terug bij Willem 3.
Deze avontuurlijke tocht van 29km, met 3 schutsluizen, is geschikt voor alle roeiers vanaf klasse 1, die beschikken over een een redelijke conditie.
Je bent tot halverwege de middag onderweg. Ga je met ons mee? We verzamelen om 9.00 uur.

Aanmelden
Schrijf jezelf of je ploeg in via toercommissie@willem3.nl onder vermelding van ‘Lentetocht 2024’. Plus (a) je naam (jullie namen), (b) mobiele telefoonnummer(s), (c) je/jullie e-mailadressen, (d) je/jullie afroei klasse(n), (e) eventueel je voorkeur voor een wherry of Cx+-boot.
Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail.

Kosten
Meedoen kost € 15,- per persoon, inclusief een welkomstdrankje bij Willem 3 en een consumptie onderweg. Voor deelnemers van andere roeiverenigingen, die een boot van Willem 3 willen gebruiken, komt er € 5,00 pp bij.

Zou je het bedrag ajb willen overmaken op rekening NL75 RABO 0106 6517 57 t.n.v. R.V. Willem 3 ovv je naam of de naam van je ploeg als je voor de hele ploeg betaalt?

Informatie
Je moet in staat zijn om in- en uit de boot te stappen bij lastige oevers.
Er zijn geen lage of smalle bruggen te verwachten op deze route.

Tot ziens op 26 mei!

W3 Toercommissie
Vesna, Els en Maaike

*-*

Invitation: W3 Spring Tour – Sunday May 26, 2024

The Tour Committee is organizing the W3 Spring Tour on Sunday, May 26, 2024.
From Willem 3, the route first goes through Amsterdam. Then we row across ‘wide water’: the Sloterplas and the Nieuwemeer. We return to Willem 3 via Amsterdam Zuid.
This adventurous tour of 29 km, with 3 locks, is suitable for all rowers from class 1, with a reasonable level of fitness.
You’ll be on the road until mid-afternoon. Will you join us? We gather at 9:00 am.

To register
Register yourself or your team via toercommissie@willem3.nl, stating ‘Spring Tour 2024’. Plus (a) your name(s), (b) mobile telephone number(s), (c) your email addresses, (d) your rowing class(es), (e) any preference for a wherry or Cx+ boot.
After registration you will receive a confirmation email.

Cost
Participation costs €15 per person, including a welcome drink at Willem 3 and a snack along the way. Participants from other rowing clubs who want to use a Willem 3 boat will be charged an additional €5.00 per person.

Would you please transfer the amount to account NL75 RABO 0106 6517 57 in the name of: R.V. Willem 3 stating your name or the name of your team if you pay for the entire team?

Information
You must be able to get in and out the boat at difficult banks.
There are no low or narrow bridges to be expected on this route.

See you on May 26!

W3 Tour Committee
Vesna, Els and Maaike