MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

De tweede Regiowedstrijd van 2024 wordt georganiseerd door RIC en vindt plaats op zaterdag 18 mei.

Ontvangst vanaf 13.30 uur.
Wedstrijden van 14.00 tot 16.00 uur
Daarna bekendmaking winnaars en borrel!

De wedstrijden zijn bedoeld voor roeiers vanaf klasse 1 die laagdrempelig willen beginnen aan wedstrijdroeien.

Doe je ook mee?
Aanmelden (uiterlijk 10 mei) voor Willem 3 teams op regioroeien@willem3.nl.

Meedoen aan de Regiowedstrijden betekent:
1. Veel roeiplezier
2. In competitie roeien, je krachten meten met gelijken
3. Een Finale wedstrijd op de Bosbaan

• Vorm een team: dames, heren of mix.
• Er wordt geroeid in gestuurde C2x, C4x en 4x boten.
• Bedenk een leuke teamnaam waaronder je mee wilt doen.
• Ga lekker trainen. Vraag gerust advies aan de instructeurs van Willem 3 waar je op moet letten en hoe je je voorbereiding het beste aan kunt pakken.
• Het is vooral heel erg leuk!

Kijk ook op: https://www.regioroeien.nl/regioamsterdam

W3 Regiogroep: Catherine, Els, Maaike, Marina, Minko en Tanja

*-*-*

The second Regional Competition of 2024 is organized by RIC and will take place on Saturday May 18th.

Reception from 1.30 pm.
Matches from 2:00 PM to 4:00 PM
Then announcement of winners and drinks!

The competitions are intended for rowers from class 1 who want to start competitive rowing in an accessible way.

Would you like to join?
Register (no later than May 10th) for Willem 3 teams at regioroeien@willem3.nl.

Participating in the Regional Competitions means:
1. Have fun rowing
2. Rowing in competition, measuring your strength against peers
3. A Final match on the Bosbaan

• Form a team: women, men or mix.
• Rowing takes place in steered C2x, C4x and 4x boats.
• Think of a nice team name you want to participate with.
• Have a nice workout. Feel free to ask the Willem 3 instructors for advice about what you should pay attention to and how you can best approach your preparation.
• Above all, it’s a lot of fun!

Also check: https://www.regioroeien.nl/regioamsterdam

W3 Regional group: Catherine, Els, Maaike, Marina, Minko and Tanja