MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

In opdracht van provincie Noord-Holland vindt van april tot en met augustus 2024 onderhoud plaats aan de vaarweg Amstel. Er wordt gebaggerd tussen de Berlagebrug in Amsterdam en de Tolhuissluis in Nieuwveen, Zuid-Holland. Dit is nodig zodat de Amstel voor de beroeps- en pleziervaart diep genoeg en dus bevaarbaar blijft.

Tijdens de werkzaamheden is recreatie en scheepvaart op de Amstel zoals gebruikelijk mogelijk. Wel dient er veilige afstand te worden gehouden van de werkzaamheden.

Voor roeiers vanuit Amsterdam is het goed om te weten:

 • De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur.
 • In het noordelijk deel (Amsterdam tot Uithoorn) wordt in april de volgende plekken gebaggerd:
  – De jachthaven voor de Omvalbrug.
  – Een loswal aan de Amsteldijk schuin tegenover de Omvalbrug.
  – Een P-plaats bij Strandvlied (direct na de grote bocht aan de oostzijde).
  – Vijf vakken tussen de brug Ouderkerk en de A9.
  – Vrijwel direct na de A9 nog drie vakken.
  – Een loswal bij Ruimzigt aan de Nessersluis.
  – Meerdere plekken in Uithoorn langs de Wilhelminahaven.
 • De baggerspecie wordt per schip verscheept via de Amstel, Nieuwe Herengracht, het IJ en Markermeer naar het baggerdepot in Kampen. Naar verwachting gaan twee schepen per dag heen en weer. Dit geldt voor de hele uitvoeringsperiode en meer scheepvaart heeft wellicht de meeste impact voor roeiers.

Aanpak noordelijk en zuidelijk deel
Aannemer J.P. Schilder BV uit Ursem baggert over een traject van 26 kilometer. De aanpak van het noordelijke en zuidelijke deel verschilt.

 • In het zuidelijke deel van de Amstel (Tolhuissluis in Nieuwveen tot aan de prinses Irenebrug in Uithoorn) wordt vanaf een ponton op het water met een kraan over de volle breedte van de rivier gebaggerd tot een diepte van maximaal -3,70 NAP.
 • In het noordelijke deel (Prinses Irenebrug in Uithoorn tot aan de Berlagebrug in Amsterdam) worden alleen nautische knelpunten gebaggerd tot maximaal -3,45 NAP. Dit gebeurt met behulp van een kraanschip.

Meer info
Op www.baggerenamstel.nl zijn de vakken die gebaggerd worden ingetekend en is ook te zien waar op dat moment wordt gebaggerd. Hier wordt ook actueel nieuws over het project gedeeld.

 • Algemene informatie over het project is te vinden op www.noord-holland.nl/baggerenamstel.