MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Goed nieuws! Wil je buiten de instructie om graag samen roeien, andere W3-leden leren kennen of een (nieuw) roeiploegje vormen?

Vanaf 7 april 2024 starten we weer elke zondag ochtend met de ‘Komt u maar’ groep.

Alle Willem 3 leden met klasse 1 en hoger zijn welkom. Het roeien kan in meer persoons boten (mpb) of in C1x of skiff, afhankelijk van je wens en je roei niveau.

Aan ‘Komt u maar’ roeiers met klasse 2 of hoger wordt gevraagd om af en toe als captain mee te gaan om het roeien mogelijk te maken voor deelnemers die nog niet zelfstandig op pad kunnen.

We roeien in principe een uur. Na afloop gaan we samen iets drinken en gezellig napraten in de Sociëteit.

Informatie en aanmelden:
Stuur je mailbericht naar komtumaar@willem3.nl.

Graag tot binnenkort op zondag ochtend!
Els, Kees, Maaike, Marina, Minko

 

*-*-*

Komt u maar!! (Would you like to join us?) Every Sunday from April 7, 2024

Good news! Would you like to row together outside of the rowing instruction, get to know other W3 members or form a (new) rowing team?

From April 7, 2024 we will restart every Sunday morning the ‘Komt u maar’ group.

All Willem 3 members with class 1 and higher are welcome. Rowing can be done in multi-person boats (MPB) or in C1x or skiff, depending on your wishes and your rowing level.

‘Komt u maar’ rowers with class 2 or higher are asked to occasionally join us as captain to make rowing possible for participants who cannot yet row independently.

We basically row for an hour. Afterwards we will have a drink together and have a nice chat in the bar.

Information and registration:
Send your email to komtumaar@willem3.nl.

We hope to see you soon on Sunday morning!
Els, Kees, Maaike, Marina, Minko