MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Hoe beter dan met een roeitocht door de stad kan je het nieuwe jaar bij Willem 3 beginnen. Met een routekaart en een minutieuze routebeschrijving (met speciale dank aan Els, Maaike, Wouter en de andere leden van de Toercommissie), gingen 2 C4*tjes en een aantal wherry’s op pad.
We genoten van de zon en het glinsterende water en trotseerden de kou, want de gevoelstemperatuur was onder het vriespunt.

Het sturen in de stad vergde goede stuurmanskunst. We passeerden vele bruggen, sommige smal, sommigen met een kromming in de brug zodat je onder de brug goed moest bijsturen en 1 hele lange doorgang (de Weteringkeersluis), waar we peddels voor hadden meegenomen. Hulde aan de stuurvrouwen en -mannen en de roeiers die het er zonder kleerscheuren vanaf hebben gebracht.

Na de Amstel ging het verder door de Herengracht, Leidsegracht, Keizersgracht, Reguliersgracht, Lijnbaansgracht , Boerenwetering, Amstelkanaal en weer terug naar de Amstel en Willem 3.

Bij terugkomst laafden ons aan warme thee en we bleven maar napraten hoe gezellig het was. We verheugen ons nu al weer op de volgende toertocht.

Renée Everard

W3 New Year’s Tour January 7, 2024, retrospective

What better way to start the new year at Willem 3 than with a rowing tour through the city. With a route map and a meticulous route description (with special thanks to Els, Maaike, Wouter and the other members of the Tour Committee), 2 C4*s and a number of wherries set off.
We enjoyed the sun and the sparkling water and braved the cold, because the wind chill was below freezing.

Steering in the city required good steering skills. We passed many bridges, some narrow, some with a curve in the bridge so that you had to adjust carefully under the bridge and one very long passage (the Weteringkeersluis), for which we had brought paddles. Kudos to the coxswomen and men and the rowers who made it out unscathed.

After the Amstel it continued through the Herengracht, Leidsegracht, Keizersgracht, Reguliersgracht, Lijnbaansgracht, Boerenwetering, Amstelkanaal and back to the Amstel and Willem 3.

When we returned, we enjoyed hot tea and kept talking about how nice it was. We are already looking forward to the next tour.

Renée Everard