MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Light, light, heel light, klinkt het door de boot. Overal dansen lichtjes om ons heen. Het Amsterdam Light Festival, een terugkerend schouwspel van kunstwerken van en met licht, langs een schitterende route door de Amsterdamse grachten. Zoals elk jaar te bezichtigen te voet, te fiets en per boot. Maar niet per roeiboot! Gelukkig is er een uitzondering gemaakt en mochten C4x+-en en Wherry’s van Willem III en De Hoop op zondagavond 14 januari 20 uur verzamelen bij de hoek van de Keizersgracht en de Brouwersgracht.

Het is al een feest om in het donker door de grachten te roeien, maar met een hele sliert roeiboten en achtervolgd door een hele zwerm kano’s met felle lichtjes, is echt onvergetelijk!

Volle kracht weer naar Willem III voor glühwein en een snack, heerlijk!
Met hartelijke dank aan de leden van de Toercommissie die alles tot in de (licht-)puntjes hebben geregeld.

Marwim van Overschot

W3 Amsterdam Light Festival, review

Peddle light, light, very light, sounds through the boat. Lights dance everywhere around us. The Amsterdam Light Festival, a recurring spectacle of works of art made of and with light, along a beautiful route through the Amsterdam canals. As every year, it can be visited on foot, by bike and by tour boat. But not by rowing boat! Fortunately, an exception was made and C4x+s and Wherrys from Willem III and De Hoop were allowed to gather at the corner of Keizersgracht and Brouwersgracht on Sunday evening, January 14, at 8 p.m.

Rowing through the canals in the dark is already a treat, but rowing with a whole line of rowing boats and being chased by a whole swarm of canoes with bright lights is truly unforgettable!

Full speed back to Willem III for mulled wine and a snack, delicious!
With many thanks to the members of the Tour Committee who arranged everything down to the brightest details.

Marwim van Overschot