MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Op zondag 14 en zondag 21 januari 2024 organiseert de Toercommissie een roeitocht naar het Amsterdam Light Festival. We vertrekken rond 19.00 uur.

Niveau:
Deze tocht, van 16km, is geschikt voor geoefende (ploeg)roeiers. Een bevoegde en geoefende captain per boot, die ervaring heeft met sturen in het donker, is verplicht!

Spelregels:
Het ALF geeft ons voor beide data toestemming om binnen voorwaarden de tocht te roeien met een beperkt aantal boten. Geef daarom bij aanmelding aan of je inschrijft voor:

Optie a. Je bent beschikbaar op 14 januari en op 21 januari.
Optie b. Je bent uitsluitend beschikbaar op 14 januari.
Optie c. Je bent uitsluitend beschikbaar op 21 januari.

Aanmelden:
Schrijf jezelf of je ploeg in via toercommissie@willem3.nl onder vermelding van ‘ALF januari 2024’. Plus (a) je naam (jullie namen), (b) mobiele telefoonnummer(s), (c) je/jullie afroei klasse(n), (d) eventueel je voorkeur voor een wherry of Cx+-boot. Bij aanmelding van een ploeg, ook graag de mailadressen van alle ploegleden doorgeven. Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail.

De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt. Je wordt voor maximaal één van beide data ingedeeld.

Kosten:
Meedoen kost € 10,- per persoon voor leden van Willem 3.
Wacht met betalen totdat je een seintje krijgt dat je bent ingedeeld.

W3 Toercommissie
Eilard en Maaike

W3 Amsterdam Light Festival – January 2024

On Sunday January 14th and Sunday January 21th 2024, the Tour Committee organizes a rowing trip to the Amsterdam Light Festival. We leave around 7:00 PM.

Level:
This tour, of 16 km, is suitable for experienced (team) rowers. A qualified and trained captain per boat, who has experience steering in the dark, is mandatory!

Rules:
The ALF gives us permission for both dates to row the tour with a limited number of boats, subject to certain conditions. Therefore, please indicate when registering whether you are registering for:

Option a. You are available on January 14 and January 21.
Option b. You are only available on January 14.
Option c. You are only available on January 21.

To register:
Register yourself or your team via toercommissie@willem3.nl, stating ‘ALF January 2024’. Plus (a) your name(s), (b) mobile telephone number(s), (c) your rowing class(es), (d) possibly your preference for a wherry or Cx+ boat. When registering a team, please also provide the email addresses of all team members. After registration you will receive a confirmation email.

Registrations will be processed in order of receipt. You will be assigned to a maximum of one of the two dates.

Cost:
Participation costs €10 per person for members of Willem 3.
Wait to pay until you receive notification that you have been assigned.

W3 Tour Committee
Eilard and Maaike