MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

In de bijzondere Algemene Leden Vergadering van 22 november j.l., waarin decharge is gegeven voor de jaarrekening van 2022, is afgesproken dat we de business case berekening publiceren van de 150 zonnepanelen die sinds 1 juli 2023 een deel van onze stroom leveren. Op de website bij de jaarstukken van de ALV vind je deze berekening en een toelichting daarop. Ga naar Jaarstukken