MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

In overleg met Kees en Martin, onze bootsmannen gaan we weer starten met de zgn Schuurploeg. Dat wil zeggen dat we de bootslieden gaan ondersteunen met eenvoudig klein onderhoud, vooral het schuren van houten boten, maar ook waar nodig boten extra goed schoonmaken.

De gekozen dag is de donderdag van 9 uur tot 11 uur, waarna koffie en vanaf ca. 11.30 nog even schuren tot ca. 12.30 uur. Met deze schuurdag zetten we een gezellige traditie voort die door Corona in de knel was gekomen. Dankzij het schuren kunnen de bootslieden zich richten op de complexere taken en heeft de schuurploeg een gezellige en nuttige ochtend van schuren en schoonmaken.

We beginnen op 23 november aanstaande. Aanmelden vooraf is niet verplicht, maar wel zo fijn.

Stuur een mail naar Wouter Verster: w.verster@upcmail.nl / of een bericht naar 06-55854634