MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Op zaterdag 18 november 2023 organiseert de Toercommissie de jaarlijkse W3 Snerttocht. Ga je ook mee?

Ontvangst om 16.00 uur. Na afloop van de tocht is er vers gemaakte Snert (ook vega) en gezelligheid in onze Sociëteit.

Aanmelden
Op dit moment (15-10-2023) is er nog een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Schrijf jezelf of je ploeg in via toercommissie@willem3.nl onder vermelding van ‘Snerttocht 2023’. Plus (a) je naam (jullie namen), (b) mobiele telefoonnummer(s), (c) je/jullie afroei klasse(n), (d) eventueel je voorkeur voor een wherry of Cx+-boot. (e) Bij aanmelding van een ploeg, ook graag de mailadressen van alle ploegleden doorgeven.
Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail.

Kosten
Meedoen kost € 10,- per persoon, inclusief een welkomst drankje bij Willem 3 en de avondmaaltijd met Snert. Voor deelnemers van andere roeiverenigingen, die een boot van Willem 3 willen gebruiken, komt er € 5,00 pp bij.

Het bedrag ajb overmaken op rekening NL75 RABO 0106 6517 57 t.n.v. R.V. Willem 3 ovv je naam of de naam van je ploeg als je voor de hele ploeg betaalt.

Route
We roeien een ‘Rondje Stad’ van 12 à 16 kilometer waarbij je van Amsterdam in avondsfeer kunt genieten. Maak de tocht extra sprookjesachtig door voor vertrek je boot met lichtjes te versieren (zelf meenemen).

WIII Toercommissie
Arthur, Berthie, Wouter en Maaike

W3 Snerttocht 2023, Saturday November 18 from 4 p.m. Will you join us?

On Saturday, November 18, 2023, the Tour Committee will organize the annual W3 Snerttocht.

Reception at 4:00 p.m.. After the tour there is freshly made pea soup, called Snert (also vegetarian) and fun in our Bar.

To register
At the moment (15-10-2023) there are still a limited number of places available.

Register yourself or your team via toercommissie@willem3.nl, stating ‘Snerttocht 2023’. Plus (a) your name(s), (b) mobile phone number(s), (c) your rowing class(es), (d) possibly your preference for a wherry or Cx+ boat. (e) When registering a team, please also provide the email addresses of all team members. After registration you will receive a confirmation email.

Cost
Participating costs €10 per person, including a welcome drink at Willem 3 and the evening meal with Snert. Participants from other rowing clubs who want to use a Willem 3 boat will be charged an additional €5.00 per person.

Please transfer the amount to account NL75 RABO 0106 6517 57. R.V. Willem 3 stating your name or the name of your team if you pay for the entire team.

Route
We row a ‘City Tour’ of 12 to 16 kilometers where you can enjoy Amsterdam in the evening atmosphere. Make the trip extra magical by decorating your boat with lights before departure (bring your own lights).

WIII Tour Committee
Arthur, Berthie, Wouter and Maaike