MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Op woensdag 22 november is de extra ALV. Zie voor de agenda de documenten bij de Jaarstukken.

Het is belangrijk dat er genoeg leden aanwezig zijn. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn maar wel willen stemmen, dan kan u iemand anders machtigen.