MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Op zondag 3 september 2023 waren we te gast bij HRV Cornelis Tromp in Hilversum voor een roeitocht van 27km over de Loosdrechtse Plassen en de Vecht.

Na de hartelijke ontvangst en een kijkje in de keuken van Tromp (Tjonge, de C4*tjes glijden daar zo vanaf hun karretje het water in) vertrokken 28 roeiers in 7 boten, geflankeerd door een walploeg van 3.

Onze eerste sluis, de Raaisluis, werd handbediend door Rudy en Ernst. De tocht ging verder over de ’s Gravelandse Vaart en de Oostelijke Drecht naar de Loosdrechtse Plassen die er prachtig uit zagen!

Bij de Weersluis, onze tweede sluis was de walploeg druk met het handmatig opendraaien van de zware sluisdeuren en het begeleiden van de wachtende roeiers die ruimte moesten maken voor sloepen die vanaf de Vecht de sluis uit kwamen richting de smalle Weersloot.

Op de Vecht passeerden we idyllische dorpjes zoals Nieuwersluis, Loenen aan de Vecht (waar Berthie de perfecte picknickplek voor ons had geregeld) en Vreeland.

Via schutsluis ’t Hemeltje (een grote bediende sluis met veel motorboten) kwamen we weer terug op het Hilversums Kanaal en was het nog 7km terug roeien naar Tromp. Of, zoals de ploeg van Ellen deed, nog even SB uit voor een frisse duik in de Wijde Blik.

Met heel veel dank aan Hetty en Marjolijn van de Tromp Toercommissie, zonder wie deze tocht niet mogelijk was geweest.

Wil je deze tocht ook eens meemaken? Willem 3 en Tromp hebben een overeenkomst waardoor leden van beide verenigingen gebruik kunnen maken van elkaars faciliteiten, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.

Het is echt een aanrader!

Berthie, Els en Maaike

Willem 3 a guest at HRV Cornelis Tromp, highly recommended!

On Sunday, September 3, 2023, we were guests of HRV Cornelis Tromp in Hilversum for a 27km rowing trip across the Loosdrechtse Plassen and the Vecht.

After a warm welcome and a look behind the scenes of Tromp (Wow, the C4*s slide straight into the water from their trolley) 28 rowers left in 7 boats, flanked by a shore crew of 3.

Our first lock, the Raais lock, was manually operated by Rudy and Ernst. The trip continued over the ’s Gravelandse Vaart and the Eastern Drecht to the Loosdrechtse Plassen which looked beautiful!

At the Weersluis, our second lock, the shore crew was busy manually opening the heavy lock gates and guiding the waiting rowers who had to make room for sloops coming out of the lock from the Vecht towards the narrow Weersloot.

On the Vecht we passed idyllic villages such as Nieuwersluis, Loenen aan de Vecht (where Berthie had arranged the perfect picnic spot for us) and Vreeland.

Via the ’t Hemeltje lock (a large operated lock with many motor boats) we returned to the Hilversums Canal and it was another 7 km rowing back to Tromp. Or, as Ellen’s team did, take a break for a refreshing dip in the Wijde Blik.

With many thanks to Hetty and Marjolijn of the Tromp Toercommissie, without whom this trip would not have been possible.

Do you also want to experience this trip? Willem 3 and Tromp have an agreement that allows members of both associations to use each other’s facilities without incurring any costs.

It is highly recommended!

Berthie, Els and Maaike