MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

De finale regioroeiwedstrijd van 2023, ‘de Regio Classic’, wordt georganiseerd door Amstelgeuzen en Poseidon op de Bosbaan. Meld je team uiterlijk 28 september aan via regioroeien@rzv-poseidon.nl

Programma zaterdag 7 oktober

  • 12:00 uur:  aanmelden secretariaat. Inschrijfgeld en rugnummers. CONTANT geld vereist, €5,00 per persoon inclusief de stuur.
  • 12:15 uur:  uitleg wedstrijd (voor sturen)
  • 13:00 uur:  eerste start
  • 16:00 uur:  einde wedstrijd
  • 16:15 uur:  prijsuitreiking met taart en bekers

De Regiowedstrijden zijn speciaal bedoeld voor roeiers vanaf klasse 1, met beginnende wedstrijdaspiraties.

Vorm een ploegje en meld je aan voor de wedstrijd in een C2x+, C4x+, 4x+, dames, heren en mix.

Meer informatie op regioroeien

Will you join us on October 7 rowing on the Bosbaan?

The final regional rowing competition of 2023, ’the Regio Classic’, is organized by Amstelgeuzen and Poseidon on the Bosbaan. Register your team no later than September 28th via regioroeien@rzv-poseidon.nl

Program Saturday October 7th

  • noon: registration at the secretariat. Registration fee and bib numbers. CASH required, €5.00 per person including the Cox.
  • 12:15 pm: competition explanation (for the Coxes)
  • 1:00 pm: first start
  • 4:00 pm: end of match
  • 4:15 pm: awards ceremony with cake and cups

The Regional Competitions are specially intended for rowers from class 1, with novice competition aspirations.

Form a team and register for the competition in a C2x+, C4x+, 4x+, women, men and mix.

For more information, click https://www.regioroeien.nl/regioamsterdam