MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Voor het tweede achtereenvolgende jaar hebben we deze prachtige tocht van 40,5 kilometer, met 2 schutsluizen en een oversteek over de Vinkeveense Plassen in onze toerkalender opgenomen.

We roeiden vanaf Willem 3 door landelijk gebied via de Amstel en Ouderkerk naar Abcoude. Hier hield de eerste boot een stop en wachtte bij Restaurant De Eendracht op de anderen.

De tocht ging verder via het fraaie meanderende riviertje de Angstel naar Baambrugge, waar we neerstreken op het terras bij Restaurant De Punt. Vervolgens roeiden we langs Loenersloot en vanaf daar via de Geuzensloot naar de Demmerikse sluis.

Op de Vinkeveense Zuidplas was het vanwege de wind best bikkelen. Na brug in de Baambrugse Zuwe koos iedereen voor de veilige kanoroute achter de oostelijke eilanden langs naar de Proostdijersluis. En kwamen we weer op lieflijk vaarwater. Onze pauze op het terras van Restaurant De Voetangel werd verstoord door een pittige hoosbui. Gelukkig kon iedereen binnen schuilen.

Samenvattend: een afwisselende tocht, in een hele mooie omgeving, met genoeg pauzemogelijkheden. En met zon, prachtige wolkenluchten, wind en een bui. Zoals één van onze deelnemers het zei: “I take it all as an adventure”.

W3 Summer Tour Baambrugge-Vinkeveen, July 15th 2023 – Looking back

For the second consecutive year we have included this beautiful tour of 40.5 kilometers, with 2 locks and a crossing over the Vinkeveense Plassen in our tour calendar.

We rowed from Willem 3 through rural areas via the Amstel and Ouderkerk to Abcoude. Here the first boat stopped and waited for the others at Restaurant De Eendracht.

The trip continued via the beautiful meandering river Angstel to Baambrugge, where we settled down on the terrace at Restaurant De Punt. Then we rowed past Loenersloot and from there via the Geuzensloot to the Demmerik lock.

On the Vinkeveense Zuidplas it was quite tough because of the wind. After the bridge in the Baambrugse Zuwe, everyone opted for the safe canoe route behind the eastern islands to the Proostdijersluis. And we came back on lovely waters. Our break on the terrace of Restaurant De Voetangel was interrupted by a heavy downpour. Luckily everyone was able to take shelter inside.

All in all a varied trip, in a very beautiful environment, with plenty of opportunities for breaks. And with sun, beautiful cloudy skies, wind and a shower. As one of our participants put it: “I take it all as an adventure”.