MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Wil je een bericht of oproep plaatsen op de website of de socials van Willem III? Leuk! Graag lichten wij hier onze werkwijze toe. De berichten worden op de website en socials geplaatst door de comcom-redactie. Brigit van Dam plaatst berichten op de website, Carlijn de Roos en Aster Kruisbrink houden de socials bij (Facebook en Instagram).

Zie hieronder de richtlijnen voor het aanleveren van content:

 • Op de website worden aankondigingen, nieuws en verslagen geplaatst die te maken hebben met de roeivereniging en de sociëteit van Willem III. Op de socials wordt actueel roeinieuws of sfeerflitsen over Willem III geplaatst, kort in tekst, vooral in beeld.
 • Berichten die commercieel gewin hebben voor een andere partij dan Willem III worden niet geplaatst.
 • Zowel voor de website als de socials geldt: de comcom beslist of een bericht geplaatst wordt en doet de eindredactie over aangeleverde content. Het kan dus zijn dat er kleine wijzigingen gemaakt worden in de tekst of een andere titel bedacht. Dit wordt wel altijd gecommuniceerd met degene die de content heeft aangeleverd.
 • Graag de tekst met een foto of meerdere foto’s mailen naar comcom@willem3.nl (en dus niet via Whatsapp). De foto mag gemaakt zijn met een telefoon (Liefst horizontaal genomen foto’s). De titel is bondig (geen hele zin).
 • Per nieuwsbericht op de website liefst minimaal 1 foto aanleveren. Maximaal worden er 6 foto’s (exclusief de header) geplaatst.
 • Voor foto’s is toestemming nodig voor het plaatsen van de foto van degene die gefotografeerd is, in verband met privacy. Bij groepen is dit niet nodig.
 • In tekst graag feiten en namen volledig aanleveren, zodat wij niet hoeven te factchecken.
 • De comcom-redactie plaatst content meestal passief, dus wat er aangeleverd wordt vanuit de leden.
 • Lever content op tijd aan. Berichten worden zonder tegenbericht binnen 7 dagen geplaatst.
 • Communicatie over nieuwsberichten voor de website en de socials graag via de comcom mail en niet via Whatsapp.
 • Op de website kunnen geen filmpjes geplaatst worden, op de socials wel.

Heb je nog vragen? Mail de comcom-redactie: comcom@willem3.nl, voor de website Brigit van Dam, voor de socials Carlijn de Roos of Aster Kruisbrink

Deze richtlijnen zijn ook te vinden op deze website, zie Website en Sociale media

De socials van Willem III:
Facebook
Instagram