MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Voor roeiers vanaf S1 bevoegdheid worden dit jaar weer de regioroeiwedstrijden georganiseerd. De wedstrijden hebben een vriendschappelijk karakter en zijn bedoeld voor beginnende en recreatieve roeiers die het leuk vinden eens een wedstrijd te roeien. In elke categorie krijgt de winnende ploeg een taart.

Op zaterdag 17 juni vindt de wedstrijd plaats bij Willem 3. Doe je met ons mee?

  • 13.00 uur ontvangst, voorbereiding, briefing, boten te water laten.
  • 14.00 uur start van de wedstrijden. De wedstrijdbaan is ongeveer 400 meter lang, dan om een keerboei heen en dan 400 meter terug. Elke ploeg roeit de wedstrijd twee keer.

Na afloop: prijsuitreiking in de Sociëteit.

Aanmelden
Aanmelden uiterlijk 10 juni 2023 via regioroeien@willem3.nl onder vermelding van (a) jullie ploegnaam, (b) het boottype waarin je de wedstrijd gaat doen (C2x+, C4x+ of 4x+), (c) de teamsamenstelling (dames, heren of mix), (d) de naam van de Stuur en de namen van de roeiers, (e) de contactgegevens (mailadressen en mobiele nummers) van jullie ploegleden. Na aanmelding ontvang je een mailbevestiging.

De kosten zijn 5,- euro per roeier. Cash te betalen op het vlot. De stuur mag kosteloos mee.

Er wordt geroeid in C2x+, C4x+ en 4x+. Je team kan bestaan uit dames, heren of mix.

Algemene informatie
Voor algemene informatie, kijk op regioroeien.
Zie voor het wedstrijd reglement 2023:

Graag tot ziens op 17 juni!

Minko Scheltinga (W3 Ledencommissaris) en Marina Keessen (W3 Regioroeien Amsterdam)

Invitation Region competition at Willem 3 – Saturday 17 June 2023

The regional rowing competitions will be organized again this year for rowers from S1 qualification. The competitions have a friendly character and are intended for novice and recreational rowers who would like to row a competition. The winning team in each category receives a cake.

The competition will take place at Willem 3 on Saturday 17 June. Will you join us?

  • 1 p.m. reception, preparation, briefing, launching boats.
  • 2 p.m. Start of the races. The competition course is about 400 meters long, then around a turning buoy and then 400 meters back. Each team rows the race twice.

Afterwards: award ceremony in the bar.

To register
Register no later than 10 June 2023 via regioroeien@willem3.nl stating (a) your team name, (b) the boat type in which you will do the race (C2x+, C4x+ or 4x+), (c) the team composition (ladies, men or mix ), (d) the name of the Cox and the names of the rowers, (e) the contact details (mailaddresses and mobile numbers) of your team members. After registration you will receive an email confirmation.

The costs are 5,- euros per rower. Cash to be paid on the dock. The Cox can come along free of charge.

Rowing takes place in C2x+, C4x+ and 4x+. Your team can consist of women, men or mix.

General information
For general information, visit regioroeien.
For the competition regulations 2023.

See you on June 17th!

Minko Scheltinga (W3 Members Commissioner) and Marina Keessen (W3 Regional Rowing Amsterdam)