MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

5 april is de deadline voor numer 2 van De Landtong. Tekst graag aanleveren in een word document, illustraties in hoge resolutie, geen kb’s dus maar MB’s.

Wij kijken ernaar uit!

Mooie week,
namens de hele redactie, Helena.