MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Voor roeiers vanaf S1 bevoegdheid worden dit jaar weer de regioroeiwedstrijden georganiseerd. De wedstrijden hebben een vriendschappelijk karakter en zijn bedoeld voor beginnende en recreatieve roeiers die het leuk vinden eens een wedstrijd te roeien. In elke categorie krijgt de winnende ploeg een taart, en bij de finale op de Bosbaan een blik.

Leden van burgerroeiverenigingen in de Amsterdamse regio van Haarlem tot Muiden en van Zaandam tot Hilversum zijn van harte welkom om mee te doen.

De wedstrijden worden gehouden op locatie van de verschillende Amsterdamse roeiverenigingen. De slotwedstrijd wordt geroeid op de Bosbaan.

Meedoen
De kosten zijn 5,- euro per roeier. Je kunt je team aanmelden via je eigen vereniging en/of tot 1 week voor de datum van de wedstrijd bij de organiserende roeivereniging. De inschrijving moet voor elke wedstrijd opnieuw gebeuren.

Er wordt geroeid in C2x+, C4x+ en 4x+. Je team kan bestaan uit dames, heren en mix.

Informatie
Voor algemene informatie, kijk op regioroeien.
Zie voor het wedstrijd reglement 2023

Agenda:

Datum en locatie
Informatie en aanmelden
zaterdag 15 april, 14.00 uur bij De Hoop, regioroeien@karzvdehoop.nl
zaterdag 20 mei, 14.00 uur bij RIC, regioroeien@ricamsterdam.nl
zaterdag 17 juni, 14.00 uur bij Willem III, regioroeien@willem3.nl
zaterdag 16 september, 14.00 uur bij De Amstel, regioroeien@amstelroei.nl
zaterdag 7 oktober, 13.00 uur op de Bosbaan, georganiseerd door Amstelgeuzen en Poseidon, regioroeien@rzv-poseidon.nl

———————————————————————————————————————–

Regional Rowing Amsterdam – Agenda 2023

The regional rowing competitions will be organized again this year for rowers from S1 qualification, who have starting competition aspirations. The competitions have a friendly character and are intended for novice and recreational rowers who would like to row a competition. In each category, the winning team gets a cake; and a medal at the Bosbaan final.

Members of civil rowing clubs in the Amsterdam region from Haarlem to Muiden and from Zaandam to Hilversum are welcome to participate.

The competitions are held at the location of the various rowing clubs in Amsterdam. The final race will be rowed on the Bosbaan.

Participate
The costs are 5 euros per rower. You can register your team via your own association and/or at the organizing rowing association up to 1 week before the date of the competition. Registration must be done again for each competition.

Rowing takes place in C2x+, C4x+ and 4x+. Your team can consist of women, men and mix.

Information
For general information. For the competition regulations 2023.