MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Hebben jullie ook al weer zo’n zin in het nieuwe toerseizoen?

De WIII Toercommissie organiseert elk jaar 6 vaste roeitochten. Voor 2023 staan de volgende data op het programma:

 • Zaterdag 15 april Nieuwe-ledentocht, middagtocht (op persoonlijke uitnodiging)
 • Zaterdag 13 mei Lentetocht, een dagtocht van ongeveer 30km
 • Zaterdag 8 juli Zomertocht, een dagtocht van ongeveer 30 à 40km
 • Zondag 20 augustus Magnum Marathon, 58km over de Vecht en de Amstel, ism de KNRB
 • Zaterdag 23 september Lichtjestocht, stadstocht van 16km, einde middag, begin avond
 • Zaterdag 18 november Snerttocht, middagtocht van 16km door de stad, na afloop Snert

Enkele weken voorafgaand aan de tocht komt er informatie, onder meer over de route, beschikbaar op www.willem3.nl.

Naast de vaste tochten zijn er plannen voor tochten voor speciale doelgroepen, bijvoorbeeld voor de jeugd, voor onze niet-Nederlandstalige leden, en voor de groep scheehouten wherryroeiers.

We zien jullie allemaal graag bij de Willem III Toertochten. Tot dan!

Arthur, Berthie, Catherine, Eilard, Els, Maaike, Vesna en Wouter

Willem III Tour Calendar 2023

Are you already looking forward to the new touring season?

The WIII Tour Committee organizes 6 fixed rowing trips every year. The following dates are scheduled for 2023:

 • Saturday April 15 New members tour, afternoon tour (on personal invitation)
 • Saturday 13 May Spring trip, a day trip of about 30 km
 • Saturday 8 July Summer tour, a day trip of about 30 to 40 km
 • Sunday August 20 Magnum Marathon, 58 km over the Vecht and the Amstel, in collaboration with the KNRB
 • Saturday 23 September Lichtjestocht, city tour of 16 km, late afternoon, early evening
 • Saturday 18 November Snerttocht, afternoon tour of 16km through the city, followed by Snert

A few weeks prior to the tour, information, including about the route, will be available on www.willem3.nl.

In addition to the regular trips, there are plans for trips for special target groups, for example for the youth, for our non-Dutch speaking members, and for the group of scheehouten wherry rowers.

We look forward to seeing you all at the Willem III Tours. Until then!

Arthur, Berthie, Catherine, Eilard, Els, Maaike, Vesna and Wouter