MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

De Commissie Boek is begonnen met de voorbereiding van het zesde deel in de serie ‘Geschiedenis van Willem III in woord en beeld’. Het gaat om de periode 1982 – 2007. Een aanzienlijk aantal van jullie is daarbij geweest: de redactie laat zich graag inspireren door jullie ervaringen uit deze periode.

Natuurlijk gaan we schrijven over het wedstrijdroeien en het clubleven, maar we willen ook graag een beeld krijgen van hoe de tijdgeest en de maatschappelijke ontwikkelingen van invloed waren op Willem III. Denk bijvoorbeeld aan de snelle technologische ontwikkelingen in deze tijd: van de aanschaf van de allereerste ergometer en videorecorder tot het digitaliseren op diverse fronten. Heb je daar bijzondere ervaringen mee? We hadden Paarse kabinetten die overal ’marktwerking’ op loslieten, had dat invloed op het roeien en de club? Gevolg van een maatschappelijke ontwikkeling is bijvoorbeeld het feit dat de term ‘Huisvrouwenroeien’ veranderde in ‘Midweekroeien’. De internationale Gay Games werden in 1998 voor het eerst in Nederland gehouden, met ook voor het eerst roeien in het programma en Willem III speelde daar een actieve rol bij. De AMVR werd onderdeel van onze club. En zo zijn er vast nog veel meer zaken te benoemen die iets laten zien van ‘de tijdgeest’.

Laat van je horen, al is het een losse gedachte, een anekdote, een vraag, een foto. Als je geen zin hebt het op te schrijven, dan kan het natuurlijk ook mondeling.

Mail of bel met

Florrie van der Kamp
Coördinator redactie Boek Willem III
florrievdk@planet.nl
M: 0644298003