MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Op zondag 8 januari 2023 organiseert de Toercommissie de Nieuwjaarstocht voor leden van Willem III. Dat is voorafgaand aan de Nieuwjaarsborrel.

Programma

 • 13.00 uur verzamelen, boten te water laten
 • 13.30 uur start van de tocht, in konvooi wegvaren
 • 15.30 uur terug bij Willem III
 • 16.00 uur ontvangst nieuwjaarsborrel in de Sociëteit (casual chique)
 • 16:30 Toespraak door voorzitter Gerrit Blom
 • 16:45 uitreiking speldjes
 • 17:15 Botendoop
 • 19:00 afsluiting

Aanmelden: uiterlijk 2 januari 2023
Schrijf jezelf of je ploeg in via toercommissie@willem3.nl onder vermelding van ‘Nieuwjaarstocht 2023’. Plus (a) je naam (jullie namen), (b) mobiele telefoonnummer(s), (c) je/jullie afroei klasse(n), (d) eventueel je voorkeur voor een wherry of Cx+-boot.
Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail.

Aanmelden (niet verplicht) voor de nieuwjaarsborrel kan via de intekensheet.

Roeiniveau
Een geoefende captain per boot is verplicht!!
Deze gezellige stadstocht, van ongeveer 12km, is geschikt voor roeiers met niveau vanaf (bijna) klasse 1. Je moet ongeveer 2 uur lang kunnen roeien en de roeibeweging redelijk beheersen.

Geen kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze tocht.

Namens de WIII Toercommissie

Wouter, Els en Maaike

January 8, 2023 WIII New Year’s Tour, Will you join us?

On Sunday, January 8, 2023, the Tour Committee is organizing the New Year’s Tour for members of Willem III. That is prior to the New Year’s drink.

Program

 • Gather at 1:00 pm launch boats
 • 1:30 pm start of the tour, sail away in convoy
 • 3.30 pm back at Willem III
 • 4 pm reception New Year’s drink in the Sociëteit (casual chic)
 • 16:30 Toespraak door voorzitter Gerrit Blom
 • 16:45 uitreiking speldjes
  17:15 Botendoop
  19:00 afsluiting

Register no later than 2 January 2023
Register yourself or your team via toercommissie@willem3.nl, stating ‘New Year’s Tour 2023′. Plus (a) your name(s), (b) mobile phone number(s), (c) your rowing class(es), (d) possibly your wherry or Cx+ boat preference.
After registration you will receive a confirmation email.

You can register (not required) for the New Year’s drink via the registration sheet.

Rowing level
An experienced captain per boat is required!!

This pleasant city tour, of about 12 km, is suitable for rowers with a level from (almost) class 1. You must be able to row for about 2 hours and have a reasonable command of the rowing movement.

No costs
There are no costs associated with this tour.

On behalf of the WIII Tour Committee

Wouter, Els and Maaike