MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Het is bijna zover. De voorbereidingen voor het jubileum-feest op zaterdag 3 september zijn in volle gang. Hopelijk hebben jullie al kaartjes gekocht en misschien vrienden uitgenodigd. Het feest wordt georganiseerd door Indy Diependaal, Elisabeth de Thouars en Carlijn de Roos. Zij kunnen dit natuurlijk niet alleen!

Daarom zijn er dringend vrijwilligers nodig, zowel op vrijdagavond 2 september als op zaterdag 3 september zelf. Geef je op als vrijwilliger in dit formulier.

Tot ziens op het feest!

Indy Diependaal, Elisabeth de Thouars en Carlijn de Roos