MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Op zaterdag 3 september 2022 wordt het 140 jarig bestaan van Willem III gevierd. Onderdeel van het programma is de Jubileumtocht. Ga je ook mee?

We verzamelen rond 13.00 uur. Tussen 15.30 en 16.00 uur ben je weer terug bij Willem III. En is het tijd voor feest en taart.

Deze feestelijke tocht, van ongeveer 16km, is geschikt voor roeiniveau vanaf (bijna) klasse 1.

Aanmelden
Schrijf jezelf of je ploeg in via toercommissie@willem3.nl onder vermelding van ‘WIII Jubileumtocht’. Plus (a) je naam (jullie namen), (b) mobiele telefoonnummer(s), (c) je/jullie afroei klasse(n). Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail.

Geen kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan je deelname aan deze tocht.

Graag tot 3 september!

Namens de organisatie van het Jubileumfeest en de WIII Toercommissie

————————————————————————————————————————–

September 3, 2022 WIII Jubilee Tour. Will you join us?

On Saturday 3 September 2022, the 140th anniversary of Willem III will be celebrated. Part of the program is the Jubilee Tour. Will you join us?

We gather around 1:00 pm. You will be back at Willem III between 3:30 pm and 4 pm. And then it’s time for party and cake.

This festive tour, of approximately 16 km, is suitable for rowing level from (almost) class 1.

Register
Register yourself or your team via toercommissie@willem3.nl, stating ‘WIII Jubilee Tour’. Plus (a) your name(s), (b) mobile phone number(s), (c) your rowing class. After registration you will receive a confirmation email.

No costs
There is no cost to participate in this tour.

See you September 3rd!

On behalf of the organization of the Jubilee Party and the WIII Tour Committee