MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Op zaterdag 14 mei 2022 organiseert de Toercommissie een Rondje Ronde Hoep. Ga je mee? We verzamelen om 9.00 uur.

Aanmelden: Schrijf je ploeg of jezelf in via toercommissie@willem3.nl onder vermelding van ‘Ronde Hoep 2022’. Plus (a) je naam (jullie namen), (b) mobiele telefoonnummer(s), (c) je/jullie afroei klasse(n), (d) eventueel je voorkeur voor een boot-type. Het aantal plaatsen is beperkt.

Kosten: Het inschrijfgeld is € 10,- per persoon voor leden van Willem III, inclusief een welkomst drankje en een versnapering onderweg. Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail en informatie over het voldoen van het deelnamebedrag.

Informatie: Polder de Ronde Hoep is één van de mooiste veenpolders van de Randstad en een historisch veenweidegebied. De tocht is 29 kilometer lang, we roeien over de Amstel, de Oude Waver, de Waver en de Bullewijk. Je bent een groot deel van de dag onderweg. Halverwege is er een pauze met iets lekkers. Je hebt basis roei ervaring nodig en een redelijk goede conditie. De tocht is minder geschikt voor roeiers die moeite hebben met in- en uitstappen aan lastige oevers.

Hartelijke groeten en graag tot 14 mei!

Namens de WIII Toercommissie Arthur, Els en Maaike

———————————————————————————————————————-

On Saturday 14 May 2022, the Tour Committee organizes a tour around the Ronde Hoep. Are you coming? We gather at 9:00 am.

Sign Up: Register your team or yourself via toercommissie@willem3.nl, stating ‘Ronde Hoep 2022’. Plus (a) your name(s), (b) mobile phone number(s), (c) your rowing class(es), (d) any boat type preference. The number of places is limited.

Costs: The registration fee is €10 per person for members of Willem III, including a welcome drink and a snack along the way. After registration you will receive a confirmation email and information about paying the participation fee.

Information: Polder de Ronde Hoep is one of the most beautiful peat polders in the Randstad and a historic peat meadow area. The tour is 29 kilometers long, you are on the road for a large part of the day. We row across the Amstel, the Oude Waver, the Waver and the Bullewijk. Halfway through there is a break with something tasty. You need basic rowing experience and a reasonably good condition. The tour is less suitable for rowers who have difficulty getting in and out on difficult banks.

Kind regards and see you May 14th!

On behalf of the WIII Tour Committee Arthur, Els and Maaike