MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

De sociëteit gaat het weekend open voor ‘afhalen’. Consumpties kunnen op het buitenterrein genuttigd worden, mits afstand gehouden wordt en een maximale groepsgrootte van 4 personen in acht wordt gehouden.