MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Geachte Willem III leden,

Inmiddels is er een nieuwe lockdown afgekondigd die zo goed als per direct is ingegaan.

Wat betekent dit voor ons als Willem III bovenop de bestaande regels:

 • Er wordt naast eenpersoons met maximaal twee personen per ploeg geroeid. Dit mag ook met stuurman/instructeur. Uitgezonderd hier zijn de jeugd tot 18 jaar en sporters met een NOC/NSF topsportstatus.
 • Er kan niet binnen (Ergometer, KT, indoor) gesport worden. Sporters met een NOC/NSF topsportstatus kunnen hier een uitzondering krijgen op afspraak met het bestuur.
 • Het gebouw is dicht met uitzondering van de loodsen voor alleen het bereiken van het materiaal.
 • Ook open zijn de kleedkamers voor WC-gebruik en een jas/tas wegleggen. Wij willen u vragen niet te douchen of gezellig bijeen te komen aldaar.
  Zorg dat u warme kleding meeheeft om na het roeien veilig en gezond thuis te komen..

Belangrijk blijft:

 • Handen wassen, geen handen geven, elleboogniezen, drukte vermijden, bij klachten testen, 1,5 meter afstand houden waar kan.
 • Alleen roeien tussen 5.00 en 17.00 uur.
 • Handhaving: wij vragen aan iedereen zelf verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de regels te houden.
 • Verder vragen we alle trainers, instructeurs en andere groep begeleiders verantwoordelijkheid te nemen voor hun groepen.

Bij vragen of opmerkingen horen we het graag op corona@willem3.nl

Namens het bestuur,

Gerrit Blom, voorzitter

Dear Members of Willem III, 

The government has declared a new lockdown which goes into effect immediately.

In addition to the existing rules listed below, this means:

 • Two people maximum are allowed to row together plus a coxswain / instructor. This maximum does not apply to youth up to 18 years old and athletes with a NOC/NSF top-sport status.
 • It is not possible to workout indoors (ergometer, KT, indoor) unless you are a NOC/NSF top athlete.
 • The building is closed with the exception of the boat sheds. The boat sheds are open so it is possible to access the equipment.
 • The locker rooms are also open for toilet use and putting away a coat/bag in lockers. We ask that you not to shower or socialize in the locker rooms.
 • Make sure you bring extra warm clothing to get home safely after rowing.

 Existing rules that remain the same:

 • Wash your hands, do not shake hands, sneeze and cough into your elbow, avoid crowds, take a test if you have symptoms, keep 1.5 meters distance whenever possible.
 • Rowing is only allowed between the hours of 05:00 and 17:00 hours.
 • We ask everyone to take responsibility for themselves and follow the rules.
 • We also ask all trainers, instructors and other group supervisors to take responsibility for their own groups.

If you have any questions or comments we would love to hear from you. Please email us at corona@willem3.nl.

On behalf of the Board,

Gerrit Blom, Chairman