MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Hans Lycklama heeft de erepenning goud van de KNRB ontvangen, voor het behalen van 3 maal goud tijdens het WK. Hans Lycklama coacht al 30 jaar roeiers naar de top. September j.l. werd hij ook tot erelid van Willem III benoemd.