MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Op zondag 31 oktober werd de derde LiteRiver gedoopt, vernoemd naar Clien, die jarenlang de ledenopvang heeft gedaan. Natuurlijk mocht Clien zelf de boot dopen.

Naast deze drie aangekochte LiteRiver boten heeft Willem III vier Liteboat demo boten om te gebruiken door leden (van de import Paul van Koelen): één extra Literiver (net als de Ernst) en drie Liteboat wedstrijdboten (Coastals).