MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Geachte Willem III leden,

Omdat de besmettingen om zich heen blijven grijpen zijn er aan de bestaande regels toevoegingen gedaan door de regering. Voor de roeisport, en specifiek voor Willem III, een paar extra maatregelen.

Dit dus bovenop het al bestaande beleid!

 • Om 17.00 uur moet u van het water zijn en uit het gebouw. Om de tijd te geven uw roeimaterialen op te ruimen, de loods deuren te sluiten en uw fiets te pakken zullen we om 17.30 uur de vereniging sluiten.
 • Woensdagavond (clubavond) is dus tot nader bericht niet meer mogelijk.
  Overal nemen weer de 1,5 meter afstand in acht. Bij het sporten zelf hoeft dat niet.
 • In ruimten waar een geldige QR-code verplicht is, is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen.
 • Voor onze topsporters bestaat de mogelijkheid tussen 17.00 uur en 20.00 uur gebruik te maken van de ergometers en de krachtsport ruimte indien dit niet anders geregeld kan worden met studie en werk. Dit dient bekend te zijn bij het bestuur en de beheerder.

De basis blijft:

 • Handen wassen, geen handen geven, elleboogniezen, drukte vermijden, bij klachten testen, etc. Advies is de kleedkamers te vermijden.
 • De KT-ruimte, de ergometers, de sociëteit en haar terras, de werkplaats, kleedkamers, hallen met koffiemachine, douches en toiletten behoeven allemaal een geldige QR-code van iedereen vanaf 18 jaar.
 • Handhaving: wij vragen aan iedereen zelf verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de regels te houden. Daarnaast zullen wij bij het open zijn van de sociëteit controleren.
 • Verder vragen we alle trainers, instructeurs en andere groep begeleiders verantwoordelijkheid te nemen voor hun groepen. Nogmaals jeugd hoeft niet aan de regels te voldoen.
 • Bij noodgevallen (medisch of omslaan) zijn de nodige redmiddelen als douches, toiletten, EHBO-kist, dekentjes en AED zonder controle beschikbaar.

Bij vragen of opmerkingen horen we het graag op corona@willem3.nl 

Namens het bestuur,

Gerrit Blom, voorzitter