MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Geachte Willem III leden,

Afgelopen vrijdag zijn er in een persconferentie extra nieuwe regels uitgevaardigd voor de samenleving. Ook voor Willem III heeft dat gevolgen. Omdat die regels binnen 24 uur moesten worden uitgerold is nog niet precies bekend hoe NOC/NSF en de KNRB het gaan vorm geven. Daarom interpreteren wij nu de regels van de rijksoverheid en onze veiligheidsregio.

De basis blijft:

  • Handen wassen, geen handen geven, elleboogniezen, drukte vermijden, bij klachten testen, etc.. Advies is de kleedkamers te vermijden.
  • Iedereen vanaf 18 jaar die ons gebouw betreedt moet in het bezit zijn van een geldige QR-code.
  • Wij beschouwen de loodsen voor het pakken van een boot en/of materialen (dus niet voor trainen), de landtong en natuurlijk de vlotten als buiten. Daar is geen QR-code nodig.
  • De KT-ruimte, de ergometers, de sociëteit en haar terras, de werkplaats, kleedkamers, hallen met koffiemachine, douches en toiletten behoeven allemaal een geldige QR-code van iedereen vanaf 18 jaar.
    Handhaving: wij vragen aan iedereen zelf verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de regels te houden. Daarnaast zullen wij bij het open zijn van de sociëteit controleren.
  • Verder vragen we alle trainers, instructeurs en andere groep begeleiders verantwoordelijkheid te nemen voor hun groepen. Nogmaals jeugd hoeft niet aan de regels te voldoen.
  • Bij evenementen wordt gecontroleerd op geldige QR-codes.

Bij noodgevallen (medisch of omslaan) zijn de nodige redmiddelen als douches, toiletten, EHBO-kist, dekentjes en AED zonder controle beschikbaar.

Nieuw is:

  • Na 20:00 uur in de avond moet de sociëteit sluiten net als de horeca in Amsterdam. Voor de woensdagavond betekent dat dat u om 18:00 uur al aan tafel kan!
  • In de Sociëteit en het buitenterras moet u een zitplaats hebben.

Bij vragen of opmerkingen horen we het graag op corona@willem3.nl

Namens het bestuur,

Gerrit Blom, voorzitter