MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

De gemeente geeft nog steeds aan dat het opheffen van de 1,5 meter afstand restrictie voor roeien in meerpersoonsboten niet mogelijk is. Wel hebben ze aangegeven dat handhaving op de 1,5 meter in de boot geen prioriteit heeft.

Samen met de andere Amsterdamse verenigingen willen we daarom de mogelijkheden verruimen. Daarbij beschouwen we de Amstel als ons sportterrein en de stuurman als coach/begeleider. Echte afschaffing van 1,5 meter afstand in de buitensport wordt begin juni verwacht.

Tot die tijd is in ieder geval nu mogelijk:

  • Alle leden in de leeftijd tot 27 jaar mogen in alle nummers roeien zonder rekening te houden met die 1,5 meter afstand. Belangrijk! Op de wal moet de groep 18 tot 27 jaar wel die 1,5 meter afstand in acht nemen.
  • Iedereen boven de 26 jaar kan roeien in alle 1-persoonsboten, 2x, 2-, 2+, C2x, C2x+, C2+,C3x, C4x+, C4+, 4+, 4-, 4x+ en alle wherries. 8+ laten we dus nog in de stelling om voorzichtig te openen in afwachting van de versoepelingen. Advies voor de stuur achterin blijft een mondkapje.
  • Binnen (ergometers, indoortraining en krachtsport) kan er getraind worden op 1,5 meter afstand in groepjes van maximaal 2 personen + begeleider. Er kunnen meerdere van die groepjes zijn tot een maximum van 30 personen. Tussen die groepjes moet voldoende afstand zijn.
  • Het terras (boven, en de Landtong) mag weer open. Maximaal 2 personen per tafel (met uitzondering van mensen uit eenzelfde huishouding). Willem III streeft naar de mogelijkheid van consumpties verkrijgbaar aan de bar op woensdagmiddag (tussen 17:00 en 20:00) en in de weekeindes (tussen 10:00 en 13:00). Let op drukte!
    Wat blijft zijn de inmiddels standaard afstand, routing en hygiëneregels. Kleedkamers zijn alleen voor tas wegzetten en wc-gebruik. En douchen alleen voor noodgevallen. Let op de regels die we op de club zullen ophangen!

Daarnaast is van belang voor ons “open” mogen zijn dat we de maximale hoeveelheid mensen op de vereniging blijven monitoren en weten wie er aanwezig zijn. Dit vergt dat u zich blijft inschrijven voor uw activiteiten op Willem III, maar ook dat u bij drukte ruimte maakt. We kunnen dit zelf reguleren.

Het protocol vereist echter ook dat wij als bestuur toezicht moeten houden. Hiervoor vragen wij om de hulp van de zogenaamde CoCo’s. Hun inzet om ons te helpen bij drukte is onontbeerlijk in de verantwoordelijkheid die wij moeten nemen. Ondersteun hen en, veel belangrijker, meld u zichzelf ook aan voor een CoCo dienst. We hebben onze vrijwilligers daar nodig. Aanmelden kan op corona@willem3.nl.
Waarde leden, we gaan weer meer draaien! We zoeken instructeurs, leden achter de bar en dus ook CoCo’s. Een goed teken wat mij betreft!

Namens het bestuur,
Gerrit Blom, voorzitter