MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Sporten in een prettige en veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Daarom werken we bij Willem III aan preventie. Zo hebben we al 20 jaar een vertrouwenscontactpersoon bij Willem III bij wie je terecht kunt met vragen over onprettige, ongemakkelijke, onveilige of zelfs ongewenste gebeurtenissen. In de Algemene Ledenvergadering van maart 2019 hebben we gedragsregels vastgesteld en opgenomen in het huishoudelijk reglement (zie artikel 34 t/m 36, versie maart 2019).

Commissie Veilige Sport bij Willem III
Als vervolgstap heeft het bestuur besloten hier gestructureerd aandacht aan te besteden met de oprichting van de Commissie Veilige Sport. Deze commissie bestaat uit een commissaris en twee leden:
Commissaris: Stijn van den Heuvel, oud wedstrijdroeier bij diverse verenigingen en sinds 2001 lid bij Willem III.
Commissielid 1: Irene Straatsburg, vertrouwenscontactpersoon sinds 2010 en lid van Willem III sinds 2003
Commissielid 2: Els Dinjens, jeugdroeier bij Willem 3 van 1991-1998 en na een tussen periode bij Nereus sinds 2007 weer lid bij Willem III.

Campagne ‘Blijf je stil of praat je erover’
Het Centrum Veilige Sport Nederland is nu ook gestart met de campagne ‘Blijf je stil of praat je erover’. Daar sluiten wij graag bij aan. Daarom geeft het bestuur hierbij het startschot voor de campagne ‘Blijf je stil of praat je erover?’ bij Willem III. Het bestuur heeft het plan van aanpak van de commissie Veilige Sport voor deze campagne vorige week goedgekeurd. De campagne is bedoeld om bij alle leden van Willem III de bewustwording over de waarde van een veilig sportklimaat te vergroten. Jong en oud, wedstrijdroeier of amateur; iedereen wil in een veilig en prettig klimaat kunnen sporten. Wij zijn als bestuur verantwoordelijk voor een veilig sportklimaat bij Willem III en steunen deze campagne daarom van harte.

En wat als het misgaat?
Als het toch misgaat en je komt in een voor jou onveilige situatie terecht, dan kun je mailen naar vcp @ willem3.nl. Het mailadres van onze eigen vertrouwenscontactpersoon, Irene. Zij behandelt alle gesprekken vertrouwelijk en zal alleen na jouw toestemming je verhaal delen met het bestuur. Met of zonder jouw naam. Dat maakt voor het verhaal of de melding niet uit. Zij zorgt dat de melding niet alleen wordt geregistreerd, maar ook dat het bestuur de juiste acties kan nemen om herhaling te voorkomen en dat de melder de juiste begeleiding/steun krijgt. Zover hoeft het niet te komen. Soms is één gesprek al voldoende om je hart te luchten en te weten wat je zelf kunt doen om herhaling te voorkomen. Het is ook mogelijk om hulp te zoeken bij het landelijke meldpunt sport, voor slachtoffers en andere betrokkenen.

Blijf je stil of praat je erover?
We zijn als bestuur ook benieuwd naar jullie reacties op deze campagne. Je kunt reacties aan het bestuur mailen naar Adri Middag op wedstrijd@willem3.nl. “Binnen het bestuur ben ik de contactpersoon voor de nieuw commissie Veilige Sport op Willem III. Dit is het eerste bericht om de Commissie Veilige Sport te introduceren binnen de vereniging. Van de commissie zullen de komende tijd zo nu en dan berichten verschijnen.”