MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

W3 Nieuwe-ledentocht 2024

De W3 Toercommissie organiseert op zondag 14 april 2024 weer de jaarlijkse Nieuwe-ledentocht.
Roeiers die lid van Willem 3 zijn geworden in 2023 of 2024 ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging per e-mail.

We verzamelen om 13.00 uur. En we varen een mooie route van ruim 2 uur door de stad. Na afloop is er een ‘drankje van de zaak’, gezelligheid en gelegenheid om andere W3-ers te leren kennen in onze Sociëteit.

Niveau:
Je moet wel al wat oefening gehad hebben, zeker 10 lessen, om aan deze tocht te kunnen deelnemen. Vermeld bij aanmelding ajb je roei-ervaring en afroei niveau.

Geen kosten:
Aan deze tocht zijn geen kosten verbonden.

Cursisten Stoomcursus klasse 2:
Voor degenen die roei-instructie volgen voor klasse 2 “sturen”: deze tocht telt tevens als “Rondje Stad” dat deel uitmaakt van het instructieprogramma. Wil je daarvoor in aanmerking komen, meldt je dan aan via de sportsplanner in de groep “WIII Sturen | Steering”. Ook roeiers die lid zijn van de stuurplanner en al vóór 2023 lid waren van Willem 3, zijn van harte uitgenodigd om op 14 april mee te doen met de combinatie Rondje Stad / Nieuwe-ledentocht, met borrel na.

*-*

W3 New Member Tour

The W3 Tour Committee is organizing the annual New Member Tour on Sunday, April 14th 2024.
Rowers who became members of Willem 3 in 2023 or 2024 will receive a personal invitation by email.

We meet at 1 pm. And we row a beautiful route of more than 2 hours through the city. Afterwards there is a ‘company drink’, fun and an opportunity to get to know other W3-ers in our Bar.

Level:
You must have had some practice, at least 10 lessons, to be able to participate in this tour. Please mention your rowing experience and rowing level when registering.

No costs:
There are no costs associated with this tour.

Students Steamcourse class 2:
For those who follow rowing instruction for class 2 “steering”: this tour also counts as “City Tour” which is part of the instruction program. If you want to be eligible for this, register via the sports planner in the group “WIII Sturen| Steering”. Rowers who are members of the steering planner and were already members of Willem 3 before 2023 are also cordially invited to participate in the Rondje Stad / Nieuwe-Membertocht combination on April 14th. With drinks afterwards.

The event is finished.

Datum

apr 14 2024
Expired!

Tijd

13:00 - 16:00

Reacties zijn gesloten.