MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Naast de reguliere lidmaatschappen kan je ook gebruik maken van de Door(g)roei korting bij Willem III. Je komt in aanmerking voor deze korting als je op dit moment nog lid bent van een studenten roeivereniging of als je tot maximaal 12 maanden geleden lid was van een studenten roeivereniging. Erkende studenten roeiverenigingen zijn alle verenigingen aangesloten bij de NSRF.

De Door(g)roei korting is van toepassing op nieuwe lidmaatschappen vanaf 1 januari 2024.

De Door(g)roei korting geeft 50% korting op de basiscontributie voor een maximale duur van 24 maanden. De basiscontributie is de contributie van Willem III zonder abonnement verenigingsorgaan, en bijdrage KNRB/ARB. De korting loopt gelijk met het lidmaatschap van Willem III en het kalenderjaar. Vangt het lidmaatschap per 1 januari aan dan kan je de volledige 24 maanden gebruik maken van de Door(g)roei korting; vangt het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar aan, en heb je recht op de korting, dan wordt de korting toegekend voor het lopende en eerstvolgende volledige kalenderjaar. Als bijvoorbeeld het lidmaatschap op 1 maart start, wordt 10/12 van de jaarcontributie met Door(g)roei korting in rekening gebracht.

In het kort:

Je hebt recht op de Door(g)roei korting als:

  • Je nog lid bent van een studenten roeivereniging
  • Je maximaal 12 maanden geleden uitgeschreven bent bij een studenten roeivereniging
  • Je na 1 januari 2024 lid bent geworden.

De Door(g)roei korting houdt in:

  • 50% korting op de Willem III basis contributie
  • Met een maximale duur van 24 maanden.

De Door(g)roei korting staat los van het reguliere lidmaatschap en is niet verbonden aan leeftijd.

Onderstaand drie voorbeelden van mogelijk gebruik van de Door(g)roei korting:

* De bedragen genoemd in de onderstaande voorbeelden zijn uitsluitend bedoeld ter verduidelijking van de Door(g)roei kortingsregeling; actuele contributie bedragen vind je op de lidmaatschap pagina van deze website.

Voorbeeld 1:

Joep, 25, 1 maand geleden uitgeschreven bij een studenten roeivereniging. Inschrijving bij Willem III op 1 oktober 2024. Joep komt in aanmerking voor de Door(g)roei korting omdat hij minder dan 12 maanden geleden nog lid is geweest bij  een studenten roeivereniging.

De Door(g)roei korting geldt voor hem vanaf 1 oktober 2024 tot 31 december 2025. Dit omdat het lopende jaar van inschrijving al in oktober is. Effectief kan Joep dus 15 maanden gebruik maken van de korting.

Omdat Joep 25 jaar oud is betaalt hij in zijn eerste jaar 350 euro basis contributie voor een volledig jaar omdat hij dan jong senior lid is. In zijn tweede jaar lidmaatschap betaalt Joep € 400,- basis contributie omdat Joep dan Senior lid is.

Effectief betaalt Joep:

Jaar 1:  3/12 x 350 x 50% = € 43.75 basis contributie + toeslagen
Jaar 2: 400 x 50% = € 200,- basis contributie + toeslagen
Jaar 3: € 400,- basis contributie + toeslagen

Voorbeeld 2:

Julia, 27, 5 maanden geleden uitgeschreven bij een studenten roeivereniging. Inschrijving bij Willem III op 1 januari 2025. Julia komt in aanmerking voor de Door(g)roei korting omdat zij minder dan 12 maanden geleden nog lid is geweest bij  een studenten roeivereniging.

De Door(g)roei korting geldt voor Julia vanaf 1 januari 2025 tot 31 december 2026. Dit omdat het lopende jaar van inschrijving pas in januari is. Effectief kan Julia dus 24 maanden gebruikmaken van de korting.

Omdat Julia 27 jaar oud is, is zij senior lid en betaalt ze dus de senior basis contributie van € 400,- per jaar.

Effectief betaalt Julia:
Jaar 1: 400 x 50% = € 200,- basis contributie + toeslagen
Jaar 2: 400 x 50% = € 200,- basis contributie + toeslagen
Jaar 3: € 400,- basis contributie + toeslagen

Voorbeeld 3:

Willem, 29, 17 maanden geleden uitgeschreven bij een studenten roeivereniging. Inschrijving bij Willem III op 1 januari 2025. Willem komt niet in aanmerking voor de Door(g)roei korting omdat hij meer dan 12 maanden geleden is uitgeschereven bij  een studenten roeivereniging.

Omdat Willem 29 jaar oud is, is hij senior lid en betaalt hij dus de senior basis contributie van € 400,- per jaar.

Effectief betaalt Willem:
Jaar 1: € 400,- basis contributie + toeslagen
Jaar 2: € 400,- basis contributie + toeslagen
Jaar 3: € 400,- basis contributie + toeslagen

Voor verdere vragen over het lidmaatschap kun je terecht bij ledenadmin@willem3.nl.