Clubblad De Landtong

Willem III heeft een prachtig vormgegeven eigen clubblad, waarin naast verhalen over evenementen en wedstrijden ook mooie artikelen staan over de rijke historie van de vereniging en tal van andere onderwerpen.

De Landtong verschijnt zes maal per jaar. Kopij kan worden ingezonden via redactie@willem3.nl, of bezorgd in de brievenbus ‘Bestuur’ bij de bestuurskamer.

Inleverdata 2017:  9 januari, 13 februari,  3 april, 5  juni, 4 september en 13 november.

Redactie 2017: Saskia Leefsma, Jetty van Hulst, Carla Peddemors, Florrie van der Kamp, Marise Knegtmans, Stan Jansen, Wouter Verster en Ferry Wieringa.

 

 Oude edities als PDF: 201401.pdf

2017-08-21T19:04:00+00:00
 Posted by at 10:56