Mededeling van huishoudelijke aard:

Mededeling van huishoudelijke aard:

Roeivereniging Willem 3
 De Landtong  No Responses »
Oct 10 2017

De Landtong komt eraan!

De bladeren vallen van de bomen, het clubblad valt op uw mat. Een dezer dagen wordt De Landtong (DL) editie 5 weer door ijverige postbodehandjes door uw brievenbus geduwd zodat u uzelf weer op de hoogte kunt brengen van het leven op en rond Willem III.

De kolommen worden opgesierd door de nodige toerverslagen (zie de Golfbreker-rubriek) en een beeldimpressie van het jubileumfeest: het koffie- en taartconcert, de barbecue, boekpresentatie, botendoop, O’Wee. Daarnaast verhalen over nestvlieger Jaap die naar Nereus vertrok (titel: Het groeit wel weer aan), een kortverhaal van Els over een overwinning die haar naast een medaille ook een mooi inzicht bracht (Een medaille met een keerzijde), een reportage van Florrie over spelend leren (of lerend spelen) bij Jeanne Stockmanns rebellenclub, een mooi In Memoriam en nog een artikel van de Afroeicommissie over…

jawel…

het afroeien.

Uiteraaaaard ook onze rubrieken want zonder Wij Willem III (met ditmaal onder meer onze matcom!), Het Archief, Uit de kast, De Agenda, Q & A, Van de Voorzitter zou DL DL niet zijn.

Uit de (prijzen)Kast, beeld: Stan Jansen

En columnisten Bas en Kees kleden de boel nog verder aan in hun bijdragen Beet en Zen. Die mannen blijven maar groeien… waar houdt dat op?

 

Veel leesplezier gewenst,

De redactie van De Landtong

(12/10: tekst licht herzien, FW)

De Landtong komt eraan!

De bladeren vallen van de bomen, het clubblad valt op uw mat. Een dezer dagen wordt De Landtong (DL) editie 5 weer door ijverige postbodehandjes door uw brievenbus geduwd zodat u uzelf weer op de hoogte kunt brengen van het leven op en rond Willem III.

De kolommen worden opgesierd door de nodige toerverslagen (zie de Golfbreker-rubriek) en een beeldimpressie van het jubileumfeest: het koffie- en taartconcert, de barbecue, boekpresentatie, botendoop, O’Wee. Daarnaast verhalen over nestvlieger Jaap die naar Nereus vertrok (titel: Het groeit wel weer aan), een kortverhaal van Els over een overwinning die haar naast een medaille ook een mooi inzicht bracht (Een medaille met een keerzijde), een reportage van Florrie over spelend leren (of lerend spelen) bij Jeanne Stockmanns rebellenclub, een mooi In Memoriam en nog een artikel van de Afroeicommissie over…

jawel…

het afroeien.

Uiteraaaaard ook onze rubrieken want zonder Wij Willem III (met ditmaal onder meer onze matcom!), Het Archief, Uit de kast, De Agenda, Q & A, Van de Voorzitter zou DL DL niet zijn.

Uit de (prijzen)Kast, beeld: Stan Jansen

En columnisten Bas en Kees kleden de boel nog verder aan in hun bijdragen Beet en Zen. Die mannen blijven maar groeien… waar houdt dat op?

 

Veel leesplezier gewenst,

De redactie van De Landtong

(12/10: tekst licht herzien, FW)

2017-10-12T19:01:53+00:00
 Posted by at
Extra editie! LustrumLandtong, ‘nummer 4 1/2’

Extra editie! LustrumLandtong, ‘nummer 4 1/2’

Roeivereniging Willem 3
 De Landtong  No Responses »
Aug 12 2017

Verschijnt dezer dagen: lustrumeditie van De Landtong. Een extra nummer ter gelegenheid van de viering van het 135-jarig bestaan op 16 september. (more…)

Verschijnt dezer dagen: lustrumeditie van De Landtong. Een extra nummer ter gelegenheid van de viering van het 135-jarig bestaan op 16 september. Continue reading »

2017-08-26T15:42:01+00:00
 Posted by at
Laatste nieuws: De Landtong in druk!

Laatste nieuws: De Landtong in druk!

Roeivereniging Willem 3
 De Landtong  No Responses »
Jul 04 2017

Laatste nieuws, dinsdag 4 julij 2017. DL nummer 4 klaar voor de start. De koerier heeft vanmorgen een geslaagde drukproef bezorgd. De redactie geeft zijn fiat, drukker Peter van Loevezijn geeft een zwengel aan de drukpers en stuurt zijn bodes uit over het land.

De Landtong, zonder dat u er erg in heeft binnenkort bij u in huis. 

Laatste nieuws, dinsdag 4 julij 2017. DL nummer 4 klaar voor de start. De koerier heeft vanmorgen een geslaagde drukproef bezorgd. De redactie geeft zijn fiat, drukker Peter van Loevezijn geeft een zwengel aan de drukpers en stuurt zijn bodes uit over het land.

De Landtong, zonder dat u er erg in heeft binnenkort bij u in huis. 

2017-07-06T13:52:48+00:00
 Posted by at
Het zomernummer van De Landtong

Het zomernummer van De Landtong

Roeivereniging Willem 3
 De Landtong  No Responses »
Jun 27 2017

Een zwaar beladen schip aan verhalen, rubrieken en onderzoekuitslagen ditmaal in uw favoriete, en enige, clubblad. (more…)

Een zwaar beladen schip aan verhalen, rubrieken en onderzoekuitslagen ditmaal in uw favoriete, en enige, clubblad. Continue reading »

2017-07-04T19:42:57+00:00
 Posted by at
´De Landtong´ presenteert: Het dagboek van een meerkoet

´De Landtong´ presenteert: Het dagboek van een meerkoet

Roeivereniging Willem 3
 De Landtong  No Responses »
Aug 03 2016

SCHRIJVEN OVER DIEREN WAAR IK EEN HEKEL AAN HEB,

ei met pijl

Beeld: Saskia Leefsma

SPREEKT MIJ AAN

In deze lange (sport)zomer moet u het zonder (nieuwe edities van het) clubblad stellen. Wij van De Landtong dachten daarom: laten we eens op Het Grote Internet publiceren. Een unicum van de redactie van uw papieren clubperiodiek! En waar komen we mee? Met een dagboek. Op ons verzoek observeerde gastredacteur (èn dichter èn Amstelbewoner) Guus Muller zijn buurtjes. Een verhaal over leven en dood, en al wat daartussen zit. ‘Er is niets, niets dan de meerkoet zelf.’

Tekst: Guus Muller
Beeld: Saskia Leefsma

10 mei 2016
De vraag of ik een meerkoetdagboek bij wil houden, lijkt na aarzeling aantrekkelijk. Een hekel aan die beesten, dat voorop, omdat ze bij mij als ‘sloothooligans’ te boek staan; obsessief agressief, lelijk saai zwart en scherpe kreten. Verre van elegant. Altijd bezig om anderen weg te jagen en in hun territoriumdrift of concurrentie eliminatie pikken ze jongen van anderen de kop in. Maar de routine waarmee ze de reikwijdte van roeispanen ontwijken, en dus weten in te schatten, is wel leuk. Iets schrijven over dieren waar ik een hekel aan hebt spreekt mij aan. Observaties van vlakbij.
Een paar meter van de voordeur is een meerkoetennest. In een rieteilandje op het water. Al enkele weken zit er een meerkoet te broeden. De ene meerkoet op het nest en de andere die rietstengels aanvoert en de gebruikelijke buurvogels op een afstand tracht te houden zoals eenden en waterhoentjes. Collega-meerkoeten die zich melden vanaf de andere kant van de Amstel worden tot over het midden nagejaagd en teruggestuurd. Futen, die verderop ook een nest hebben, jagen ze niet weg. Die zijn kennelijk hoger in de hiërarchie. Nog niet meegemaakt dat er geen meerkoet op het nest zit. Eigenlijk houd ik mannetjes en vrouwtjes niet uit elkaar. Als ik het opzoek blijkt het mannetje ‘s nachts te broeden en het vrouwtje overdag.
(more…)

SCHRIJVEN OVER DIEREN WAAR IK EEN HEKEL AAN HEB,

ei met pijl

Beeld: Saskia Leefsma

SPREEKT MIJ AAN

In deze lange (sport)zomer moet u het zonder (nieuwe edities van het) clubblad stellen. Wij van De Landtong dachten daarom: laten we eens op Het Grote Internet publiceren. Een unicum van de redactie van uw papieren clubperiodiek! En waar komen we mee? Met een dagboek. Op ons verzoek observeerde gastredacteur (èn dichter èn Amstelbewoner) Guus Muller zijn buurtjes. Een verhaal over leven en dood, en al wat daartussen zit. ‘Er is niets, niets dan de meerkoet zelf.’

Tekst: Guus Muller
Beeld: Saskia Leefsma

10 mei 2016
De vraag of ik een meerkoetdagboek bij wil houden, lijkt na aarzeling aantrekkelijk. Een hekel aan die beesten, dat voorop, omdat ze bij mij als ‘sloothooligans’ te boek staan; obsessief agressief, lelijk saai zwart en scherpe kreten. Verre van elegant. Altijd bezig om anderen weg te jagen en in hun territoriumdrift of concurrentie eliminatie pikken ze jongen van anderen de kop in. Maar de routine waarmee ze de reikwijdte van roeispanen ontwijken, en dus weten in te schatten, is wel leuk. Iets schrijven over dieren waar ik een hekel aan hebt spreekt mij aan. Observaties van vlakbij.
Een paar meter van de voordeur is een meerkoetennest. In een rieteilandje op het water. Al enkele weken zit er een meerkoet te broeden. De ene meerkoet op het nest en de andere die rietstengels aanvoert en de gebruikelijke buurvogels op een afstand tracht te houden zoals eenden en waterhoentjes. Collega-meerkoeten die zich melden vanaf de andere kant van de Amstel worden tot over het midden nagejaagd en teruggestuurd. Futen, die verderop ook een nest hebben, jagen ze niet weg. Die zijn kennelijk hoger in de hiërarchie. Nog niet meegemaakt dat er geen meerkoet op het nest zit. Eigenlijk houd ik mannetjes en vrouwtjes niet uit elkaar. Als ik het opzoek blijkt het mannetje ‘s nachts te broeden en het vrouwtje overdag.
Continue reading »

2016-08-10T21:53:20+00:00
 Posted by at
Mededeling van huishoudelijke aard: ‘DE LANDTONG’ KOMT ERAAN!

Mededeling van huishoudelijke aard: ‘DE LANDTONG’ KOMT ERAAN!

Roeivereniging Willem 3
 De Landtong  No Responses »
Jun 27 2016
VERSLAGENIerlandAcht (2)

de Le Lupe-ploeg in Ierland

Ja, ja. We mochten weer, een blaadje maken.
En is het gelukt?
Ja!


In dit nummer: het tweede ‘Van de voorzitter’ van de nieuwe voorzitter! Ditmaal verluchtigt Otto zijn opening met foto’s uit een gewichtig boek. Hij zal voortaan elk nummer een persoonlijke noot toevoegen.

Wat verhalen betreft hebben we de volgende smaken: een vooruitblik op ‘Rio’, Notities van een roeimoeder, het verhaal van een wherry die na jaren bij Willem III terugkeert en verslagen van twee damesachten en het NK-klein.

En verder: een kastje in ‘Uit de kast’, twee Willem III-ers in ‘Wij Willem III’, columns van de columnisten, Golfbrekertjes in de Golfbrekersrubriek, tips van Thera (nou ja, Thera’s collega: Els) in FysioTHERApie, MatCom Ewoud vult zijn MatComrubriek, clubarchivaris Saskia komt in Het Archief met een voorwerp uit het archief en Agendaman Pa Hoffschult heeft… een Agenda gemaakt – of is het een column?

We hebben ook weer een redactioneel ontvangen.
Dit allemaal in editie 4, jaargang 92, van uw clubblad op het aloude papier: De Landtong. Houd die brievenbus in de smiezen.

Redactie De Landtong.

VERSLAGENIerlandAcht (2)

de Le Lupe-ploeg in Ierland

Ja, ja. We mochten weer, een blaadje maken.
En is het gelukt?
Ja!


In dit nummer: het tweede ‘Van de voorzitter’ van de nieuwe voorzitter! Ditmaal verluchtigt Otto zijn opening met foto’s uit een gewichtig boek. Hij zal voortaan elk nummer een persoonlijke noot toevoegen.

Wat verhalen betreft hebben we de volgende smaken: een vooruitblik op ‘Rio’, Notities van een roeimoeder, het verhaal van een wherry die na jaren bij Willem III terugkeert en verslagen van twee damesachten en het NK-klein.

En verder: een kastje in ‘Uit de kast’, twee Willem III-ers in ‘Wij Willem III’, columns van de columnisten, Golfbrekertjes in de Golfbrekersrubriek, tips van Thera (nou ja, Thera’s collega: Els) in FysioTHERApie, MatCom Ewoud vult zijn MatComrubriek, clubarchivaris Saskia komt in Het Archief met een voorwerp uit het archief en Agendaman Pa Hoffschult heeft… een Agenda gemaakt – of is het een column?

We hebben ook weer een redactioneel ontvangen.
Dit allemaal in editie 4, jaargang 92, van uw clubblad op het aloude papier: De Landtong. Houd die brievenbus in de smiezen.

Redactie De Landtong.

2016-06-27T15:07:09+00:00
 Posted by at
DE LANDTONG #3, 2016

DE LANDTONG #3, 2016

Roeivereniging Willem 3
 De Landtong  No Responses »
Apr 25 2016
FullSizeRender

Beeld: Anja van den Herik (‘Tweehead’ 2016)


Mededeling van huishoudelijke aard:
DE LANDTONG KOMT ERAAN!


Zodra je aan de start ligt van ‘de Heineken’, ‘de Head’ of ‘de kleine Heads’ weet je als roeier: ik ben weer een jaar ouder. De honden kunnen blaffen wat ze willen, de karavaan trekt onvermijdelijk verder. In het nieuwe nummer van uw Willem III-clubperiodiek De Landtong veel aandacht voor de verroeide races: Verslagen vanuit de boot, vanaf de wal, vanuit de soos. Verslagen in woord, verslagen in beeld.

Maar we hebben meer want de wereld (van Willem III) bestaat niet alleen uit wedstrijden en gezelligheid. Willem III is als het leven zelve; ook andere verhalen en onderwerpen omringen ons – vrolijke, treurige en alles wat daar tussenin ligt. Gastredacteur(en Amstelbewoner) Guus Muller is voor ons in het verleden van onze omgeving gedoken. Zijn vertrekpunt: de Rozenoordbrug. De eerste brug die wij roeiers op weg naar Ouderkerk passeren. Een brug vernoemd naar de oude rozenkwekerij Rozenoord. Het is ook de plek waar in de Tweede Wereldoorlog 140 verzetplegers en gevangenen werden gedood door de bezetter.

In een tastend en meanderend verhaal reist Guus door het verleden, heden en de toekomst. Hij schrijft ook over de landlopers en einzelgängers die vandaag de dag onder en rondom de brug en in de omgeving van Willem III hun heil zoeken:

‘Iedere ochtend, om dezelfde tijd, kom ik hem tegen. Hoe koud, hongerig en nat is hij? Hoe gehard is hij in de omgang daarmee? Hoe ziet zijn dag eruit? Wat zijn zijn gedachten? Hoe klinkt zijn stem? Welke woorden gebruikt hij? Niets weet ik en ik stop niet om het hem te vragen. Ik ga er sowieso vanuit dat ik mij niet kan verplaatsten in zijn belevingswereld en dat hij mij niets zal zeggen van wat ik wil weten. De vreemdeling die ik voor mijzelf geworden ben fietst verder over de brug, samen met minstens 143 anderen per minuut om ergens heen te gaan. Hopelijk ergens binnen, waar het warm is.’ (fragment: Rozenoord, tekst: Guus Muller).

Dit (en meer moois) in De Landtong editie 3, jaargang 92.

Hoogachtend,

Redactie De Landtong.

 

FullSizeRender

Beeld: Anja van den Herik (‘Tweehead’ 2016)


Mededeling van huishoudelijke aard:
DE LANDTONG KOMT ERAAN!


Zodra je aan de start ligt van ‘de Heineken’, ‘de Head’ of ‘de kleine Heads’ weet je als roeier: ik ben weer een jaar ouder. De honden kunnen blaffen wat ze willen, de karavaan trekt onvermijdelijk verder. In het nieuwe nummer van uw Willem III-clubperiodiek De Landtong veel aandacht voor de verroeide races: Verslagen vanuit de boot, vanaf de wal, vanuit de soos. Verslagen in woord, verslagen in beeld.

Maar we hebben meer want de wereld (van Willem III) bestaat niet alleen uit wedstrijden en gezelligheid. Willem III is als het leven zelve; ook andere verhalen en onderwerpen omringen ons – vrolijke, treurige en alles wat daar tussenin ligt. Gastredacteur(en Amstelbewoner) Guus Muller is voor ons in het verleden van onze omgeving gedoken. Zijn vertrekpunt: de Rozenoordbrug. De eerste brug die wij roeiers op weg naar Ouderkerk passeren. Een brug vernoemd naar de oude rozenkwekerij Rozenoord. Het is ook de plek waar in de Tweede Wereldoorlog 140 verzetplegers en gevangenen werden gedood door de bezetter.

In een tastend en meanderend verhaal reist Guus door het verleden, heden en de toekomst. Hij schrijft ook over de landlopers en einzelgängers die vandaag de dag onder en rondom de brug en in de omgeving van Willem III hun heil zoeken:

‘Iedere ochtend, om dezelfde tijd, kom ik hem tegen. Hoe koud, hongerig en nat is hij? Hoe gehard is hij in de omgang daarmee? Hoe ziet zijn dag eruit? Wat zijn zijn gedachten? Hoe klinkt zijn stem? Welke woorden gebruikt hij? Niets weet ik en ik stop niet om het hem te vragen. Ik ga er sowieso vanuit dat ik mij niet kan verplaatsten in zijn belevingswereld en dat hij mij niets zal zeggen van wat ik wil weten. De vreemdeling die ik voor mijzelf geworden ben fietst verder over de brug, samen met minstens 143 anderen per minuut om ergens heen te gaan. Hopelijk ergens binnen, waar het warm is.’ (fragment: Rozenoord, tekst: Guus Muller).

Dit (en meer moois) in De Landtong editie 3, jaargang 92.

Hoogachtend,

Redactie De Landtong.

 

2016-05-04T11:12:16+00:00
 Posted by at
Skiffs en tweetjes: BLIK TERUG IN ‘DE LANDTONG’

Skiffs en tweetjes: BLIK TERUG IN ‘DE LANDTONG’

Roeivereniging Willem 3
 De Landtong  No Responses »
Mar 30 2016
_MG_3754

Taban / Wieringa (2014)

Mededeling van huishoudelijke aard:
Skiffs en tweetjes: BLIK TERUG IN DE LANDTONG


Willem III-skiffeurs (m/v) en -tweetjes: nu de Twee- en Skiffhead aanstaande zijn, vraagt De Landtong jullie om na de race aan land en in de pen te klimmen. Blik of geen blik, blik terug op jullie race en laat ons mee treuren of genieten.
Schrijf een verslag (max. 400 woorden) van hoe je werd ingelopen, met tempo 50 over het water maalde, de bocht uitvloog en hoe bondsboten jou het nakijken gaven.

Of: hoe goed het ging.

Van bezemploeg tot koninginnen, van prof tot veteraan, van tempo 0 tot 80, heel Willem III kijkt uit naar saillant opgetekende ervaringen. Stuur jullie raceverslagen zo snel mogelijk na de wedstrijd (ja, je dacht dat je de finish had bereikt) naar redactie@willem3.nl

Want: De race mag gelopen zijn, in De Landtong duurt hij tot in lengte van dagen voort.

Wij danken u,
De redactie

_MG_3754

Taban / Wieringa (2014)

Mededeling van huishoudelijke aard:
Skiffs en tweetjes: BLIK TERUG IN DE LANDTONG


Willem III-skiffeurs (m/v) en -tweetjes: nu de Twee- en Skiffhead aanstaande zijn, vraagt De Landtong jullie om na de race aan land en in de pen te klimmen. Blik of geen blik, blik terug op jullie race en laat ons mee treuren of genieten.
Schrijf een verslag (max. 400 woorden) van hoe je werd ingelopen, met tempo 50 over het water maalde, de bocht uitvloog en hoe bondsboten jou het nakijken gaven.

Of: hoe goed het ging.

Van bezemploeg tot koninginnen, van prof tot veteraan, van tempo 0 tot 80, heel Willem III kijkt uit naar saillant opgetekende ervaringen. Stuur jullie raceverslagen zo snel mogelijk na de wedstrijd (ja, je dacht dat je de finish had bereikt) naar redactie@willem3.nl

Want: De race mag gelopen zijn, in De Landtong duurt hij tot in lengte van dagen voort.

Wij danken u,
De redactie

2016-03-30T11:59:57+00:00
 Posted by at